020 7902700
Palvelumme

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään yrityksiin johtajia ja muita tärkeitä avainhenkilöitä, kuten asiantuntijoita ja konsultteja. Suorahaun avulla löydetään kovimmat ammattilaiset haastaviltakin osaajamarkkinoilta, herätetään juuri oikeiden talenttien kiinnostus ja valikoidaan sopivimmat ehdokkaat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.

K2 Search – suorahaun asiantuntija

Olemme toteuttaneet yli 2500 Executive Search -toimeksiantoa eri toimialoilla vuodesta 1996 lähtien. Johdon ja avainhenkilöiden suorahaun avulla löydetään kovimmat ammattilaiset haastaviltakin osaajamarkkinoilta, herätetään juuri oikeiden talenttien kiinnostus ja valikoidaan sopivimmat ehdokkaat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Konsulttimme ovat yritysmaailman ammattilaisia, jotka ymmärtävät haasteita, joita yritysjohto kohtaa arjessaan, ja osaavat hyödyntää suorahakutoimeksiannoissa omakohtaista kokemusta johtotason tehtävistä. 

Toimimme asiakkaidemme strategisena partnerina suorahakuprosessin alusta loppuun. Vankan rekrytointikokemuksemme,  ensiluokkaisten research-prosessiemme sekä syvän liiketoimintaymmärryksemme avulla löydämme juuri oikeat henkilöt asiakkaamme liiketoiminnan tarpeisiin. Haastamme ja tuemme asiakasta niin haettavan profiilin laadinnassa kuin sopivan henkilön valinnassa. Teemme perusteellisen analyysin rekrytoitavan henkilön osaamisprofiilista sekä työtehtävän tarkoituksesta, tavoitteista ja edellytyksistä. Tärkeintä on löytää organisaatioon ja rooliin sopiva henkilö niin kokemuksen, osaamisen kuin asenteenkin puolesta.

Näin johdon ja avainhenkilöiden suorahaku toimii

Aloitamme aina uusien avainhenkilöiden rekrytoinnin asiakkaiden kanssa laajamittaisella aloituspalaverilla, jossa määritellään yhdessä tulevan osaajan profiili.  Autamme asiakkaitamme löytämään juuri oikeanlaisen ehdokasprofiilin ja haastamme asiakkaitamme löytämään ehdokkaita myös oman toimialansa ulkopuolelta. Teemme taustatyöt huolella, jotta ymmärrämme syvällisesti työnkuvan, organisaation ja liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta. Teemme suorahaun aina tiimityönä, jolloin asiakkaamme saavat avukseen kahden rekrytointikonsultin tuen ja osaamisen.

Osaajaprofiilin määrittelyn jälkeen aloitamme suorahaun seuraavan vaiheen, researchin eli kattavan ehdokaskartoituksen. Teemme laajan osaajakartoituksen, jossa potentiaalisia ehdokkaita etsitään asiakkaan tarpeisiin  digitaalisista kanavista kuten LinkedInistä sekä omista verkostoistamme. Tämän jälkeen lähestymme potentiaalisia ehdokkaita tarkkaan määritellyin viestein  ja jatkamme potentiaalisimpien kandidaattien kanssa kompetenssiperusteisiin haastatteluihin. Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen potentiaalisimpia ehdokkaita haastatellaan aina myös asiakkaan toimesta.

Hyödynnämme suorahaun valintaprosesseissa soveltuvuusarviointeja, joista konsulteillamme on laaja osaaminen. Soveltuvuusarvioinneista saadun informaation avulla konsultoimme asiakkaitamme myös valitun henkilön perehdyttämisestä ja johtamisesta. 

Jatkuva viestintä ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassamme takaavat sen, että asiakkaamme pysyvät tilanteen tasalla läpi koko suorahakuprosessin. Olemme luotettava kumppani johdon suorahakuun ja panostamme sekä asiakkaamme että ehdokkaiden kokemukseen.

Mikäli johdon tai avainhenkilöiden suorahaku on sinulle ajankohtaista, keskustelemme mielellämme tarkemmin tarpeistasi ja autamme sinua rekrytoinnin taustatekijöiden määrittelyssä. Konsulttimme hyödyntävät osaamistaan usealta eri toimialalta ja toimivat strategisena kumppaninasi ja sparrausapunasi läpi suorahakuprosessin. Toimistomme sijaitsee Helsingissä, mutta teemme suorahakutoimeksiantoja myös muille paikkakunnille.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme

Asiakaskokemuspäällikkö

Helsinki

Concept Development Lead

Helsinki

Finance Director

Helsinki

Head of Investor Relations
HR Director, Nordic

Vantaa

Managing Director
Managing Director, Residential
Senior Business People Partner

Helsinki

Senior Manager, Talent Development

Helsinki

Talousjohtaja

Kuopio