020 7902700
Palvelumme

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään yrityksiin johtajia ja muita tärkeitä avainhenkilöitä kuten asiantuntijoita tai konsultteja. Löytämämme henkilöt vahvistavat yritystä osaamisellaan ja kokemuksellaan.

K2 Search – suorahaun asiantuntija

 

Olemme toteuttaneet yli 2500 Executive Search -toimeksiantoa eri toimialoilla vuodesta 1991 lähtien. Johdon suorahaku sopii yrityksille, jotka etsivät uusia motivoituneita, oikean asenteen omaavia ja yritykseen sopivia avainhenkilöitä. Konsulttimme ovat yritysmaailman ammattilaisia, jotka ymmärtävät haasteita, joita yritysjohto kohtaa arjessaan ja osaavat hyödyntää suorahakutoimeksiannoissa omakohtaista kokemusta johtotason tehtävistä. 

Toimimme asiakkaidemme strategisena partnerina suorahakuprosessin alusta loppuun. Vankan rekrytointikokemuksemme,  ensiluokkaisten research-prosessiemme sekä syvän liiketoimintaymmärryksemme avulla löydämme juuri oikeat henkilöt asiakkaamme liiketoiminnan tarpeisiin. Haastamme ja tuemme asiakasta niin haettavan profiilin laadinnassa kuin sopivan henkilön valinnassa. Teemme perusteellisen analyysin rekrytoitavan henkilön osaamisprofiilista ja työtehtävän tarkoituksesta, tavoitteista sekä edellytyksistä. Tärkeintä on löytää organisaatioon ja rooliin sopiva henkilö niin kokemuksen, osaamisen kuin asenteenkin puolesta. Sivuiltamme löydät esimerkkejä toimialoista, joilla olemme palvelleet asiakkaitamme. 

Näin johdon ja avainhenkilöiden suorahaku toimii

 

Aloitamme aina uusien avainhenkilöiden rekrytoinnin asiakkaiden kanssa laajamittaisella aloituspalaverilla, jossa määritellään yhdessä tulevan osaajan profiili.  Autamme asiakkaitamme löytämään juuri oikeanlaisen osaajaprofiilin ja haastamme asiakkaitamme löytämään ehdokkaita myös oman toimialansa ulkopuolelta. Teemme taustatyöt huolella, jotta ymmärrämme syvällisesti työnkuvan, organisaation ja liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta. Teemme suorahaun aina tiimityönä, jolloin asiakkaamme saavat avukseen kahden rekrytointikonsultin tuen ja osaamisen.

Osaajaprofiilin määrittelyn jälkeen aloitamme suorahaun seuraavan vaiheen eli potentiaalisten ehdokkaiden etsimisen. Teemme laajan ehdokaskartoituksen, jossa potentiaalisia ehdokkaita etsitään asiakkaan tarpeisiin omista verkostoistamme ja digitaalisista kanavista kuten LinkedInistä. Tämän jälkeen lähestymme potentiaalisia ehdokkaita tarkkaan määritetyin viestein useimmiten puhelimitse ja jatkamme sopivimpien kanssa haastattelukierrokselle.

Potentiaalisia ehdokkaita haastatellaan aina sekä K2 Searchin että asiakkaan toimesta.  Hyödynnämme valintaprosesseissa soveltuvuusarviointeja, joista konsulteillamme on laaja osaaminen. Henkilöarvioinneista saadun informaation avulla konsultoimme asiakkaitamme myös valitun henkilön perehdyttämisestä ja johtamisesta.

Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen seuraamme valitun henkilön onnistumista työssään. Jatkuva viestintä ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassamme takaavat sen, että asiakkaamme pysyvät tilanteen tasalla läpi koko suorahakuprosessin. Olemme luotettava kumppani johdon suorahakuun ja panostamme sekä asiakkaamme että ehdokkaiden kokemukseen.

Viisi vinkkiä johdon ja avainhenkilöiden suorahakuun

 

1. Tunnista yrityksen rekrytointitarve

Suorahaku alkaa aina yrityksen tilannearviosta ja tulostavoitteista. Autamme asiakkaita määrittelemään johtajan osaamisprofiilin. Konsulttimme hyödyntävät prosessissa osaamisensa usealta eri toimialalta. On tärkeää määritellä, millaista henkilöä lähdetään etsimään, millainen yrityskulttuuri ja haasteet organisaatiossa on, jotta löydämme oikean henkilön. Avullamme löydät vastaukset näihin kysymyksiin.

2. Selkeytä tulevaisuuden suunnitelmat

On tärkeää, että yrityksellä on hyvä kuva yrityksen nykytilasta sekä tulevaisuuden haasteista ja suunnitelmista. Näiden määrittelemisen avulla suorahakukonsulttimme ymmärtää, millaista henkilöä avoimena olevaan työtehtävään lähdetään etsimään. 

3. Ymmärrä johtoryhmän ja tiimin nykytila

Kun uusi johtaja sijoitetaan tiimiin, on tärkeää ymmärtää, millaiseen tiimiin johtaja liittyy. Jos tiimin sisäinen kemia ja toiminta on epäselvää, autamme asiakkaitamme arvioimaan yrityksen nykyisen johdon ja avainhenkilöiden nykytilan johdon arviointi -palvelumme avulla. Johdon arvioinnin avulla saat selkeän näkemyksen johtoryhmän, avainhenkilöiden ja tiimin nykytilasta, vahvuuksista ja kehityskohteista. Näin saamme arvokasta tietoa siitä, millainen haettavan henkilön tulisi olla.

4. Määrittele selkeä johtajan rooli

On tärkeää, että ennen johdon- ja avainhenkilöiden suorahakua yrityksessä on selkeytetty, mitä konkreettisia tavoitteita yrityksen johtajalla on. Samalla on myös hyvä määritellä, mitä johtajalta ei odoteta. Näin suorahakukonsulttiemme on helpompi arvioida tulevien ehdokkaiden sopivuutta tehtävään.

5. Varaa tarpeeksi aikaa ja resursseja

Parhaimmat tulokset suorahakuprosessissa saadaan, kun yrityksessä on varattu riittävästi aikaa ja resursseja uuden johtajan tai avainhenkilön valintaan. Varsinkin rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa on tärkeä investoida aikaa oikeanlaisen profiilin laadintaan, jotta rekrytointivirheiltä vältytään. 

Mikäli haluat keskustella rekrytointitarpeista yrityksessänne, tapaamme mielellämme ja autamme löytämään sopivan henkilön yrityksenne liiketoiminnan tarpeisiin.