020 7902700
Palvelumme

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään yrityksiin johtajia ja muita tärkeitä avainhenkilöitä, kuten asiantuntijoita ja konsultteja. Suorahaun avulla löydetään kovimmat ammattilaiset haastaviltakin osaajamarkkinoilta, herätetään juuri oikeiden talenttien kiinnostus ja valikoidaan sopivimmat ehdokkaat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.

K2 Search – suorahaun asiantuntija

 

Olemme toteuttaneet yli 2500 Executive Search -toimeksiantoa eri toimialoilla vuodesta 1991 lähtien. Johdon ja avainhenkilöiden suorahaun avulla löydetään kovimmat ammattilaiset haastaviltakin osaajamarkkinoilta, herätetään juuri oikeiden talenttien kiinnostus ja valikoidaan sopivimmat ehdokkaat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Konsulttimme ovat yritysmaailman ammattilaisia, jotka ymmärtävät haasteita, joita yritysjohto kohtaa arjessaan, ja osaavat hyödyntää suorahakutoimeksiannoissa omakohtaista kokemusta johtotason tehtävistä. 

Toimimme asiakkaidemme strategisena partnerina suorahakuprosessin alusta loppuun. Vankan rekrytointikokemuksemme,  ensiluokkaisten research-prosessiemme sekä syvän liiketoimintaymmärryksemme avulla löydämme juuri oikeat henkilöt asiakkaamme liiketoiminnan tarpeisiin. Haastamme ja tuemme asiakasta niin haettavan profiilin laadinnassa kuin sopivan henkilön valinnassa. Teemme perusteellisen analyysin rekrytoitavan henkilön osaamisprofiilista sekä työtehtävän tarkoituksesta, tavoitteista ja edellytyksistä. Tärkeintä on löytää organisaatioon ja rooliin sopiva henkilö niin kokemuksen, osaamisen kuin asenteenkin puolesta. Toimialasivuiltamme löydät esimerkkejä toimialoista, joilla olemme palvelleet asiakkaitamme. 

Näin johdon ja avainhenkilöiden suorahaku toimii

 

Aloitamme aina uusien avainhenkilöiden rekrytoinnin asiakkaiden kanssa laajamittaisella aloituspalaverilla, jossa määritellään yhdessä tulevan osaajan profiili.  Autamme asiakkaitamme löytämään juuri oikeanlaisen osaajaprofiilin ja haastamme asiakkaitamme löytämään ehdokkaita myös oman toimialansa ulkopuolelta. Teemme taustatyöt huolella, jotta ymmärrämme syvällisesti työnkuvan, organisaation ja liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta. Teemme suorahaun aina tiimityönä, jolloin asiakkaamme saavat avukseen kahden rekrytointikonsultin tuen ja osaamisen.

Osaajaprofiilin määrittelyn jälkeen aloitamme suorahaun seuraavan vaiheen eli potentiaalisten ehdokkaiden etsimisen. Teemme laajan ehdokaskartoituksen, jossa potentiaalisia ehdokkaita etsitään asiakkaan tarpeisiin omista verkostoistamme ja digitaalisista kanavista kuten LinkedInistä. Tämän jälkeen lähestymme potentiaalisia ehdokkaita tarkkaan määritetyin viestein useimmiten puhelimitse ja jatkamme sopivimpien kandidaattien kanssa kompetenssiperusteisiin haastatteluihin. Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen potentiaalisimpia ehdokkaita haastatellaan aina myös asiakkaan toimesta.

Hyödynnämme suorahaun valintaprosesseissa soveltuvuusarviointeja, joista konsulteillamme on laaja osaaminen. Henkilöarvioinneista saadun informaation avulla konsultoimme asiakkaitamme myös valitun henkilön perehdyttämisestä ja johtamisesta.

Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen seuraamme valitun henkilön onnistumista työssään. Jatkuva viestintä ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassamme takaavat sen, että asiakkaamme pysyvät tilanteen tasalla läpi koko suorahakuprosessin. Olemme luotettava kumppani johdon suorahakuun ja panostamme sekä asiakkaamme että ehdokkaiden kokemukseen.

Viisi vinkkiä johdon ja avainhenkilöiden suorahakuun

 

1. Selkeytä tulevaisuuden suunnitelmat

Suorahakuprosessi alkaa aina tilannearviosta. Perusteellinen tilannekatsaus on onnistuneen suorahaun pohja ja auttaa myös suorahakukonsulttia tekemään huipputuloksen.  Missä yrityksesi ja johtoryhmäsi ovat nyt ja minne olette matkalla? Miten megatrendit, toimialan muutokset ja markkinatilanne vaikuttavat yrityksessänne tarvittavaan osaamiseen?

2. Ymmärrä johtoryhmän ja tiimin nykytila

On tärkeää ymmärtää, millaiseen tiimiin johtajaa tai avainhenkilöä ollaan hakemassa.  Kun johtoryhmän tai tiimin dynamiikka, vahvuudet ja kehityskohteet ovat selvillä, suorahakukonsultti saa arvokasta tietoa siitä, millainen haettavan henkilön tulisi olla Mikäli tiimin tai johtoryhmän sisäinen dynamiikka on epäselvä, autamme asiakkaitamme arvioimaan tiimin nykytilaa ja rakentamaan tasapainoisia tiimejä johdon arviointi -palvelumme avulla. 

3. Määrittele selkeä johtajan rooli

On tärkeää, että ennen johdon ja avainhenkilöiden suorahakua yrityksessä on selkeytetty, mitä konkreettisia tavoitteita haetulla henkilöllä on. Mitä henkilön tulee saada aikaan yrityksessäsi ja millä aikajänteellä? Millä mittareilla onnistumista mitataan? Pohdi myös, kuinka paljon ja minkälaista tukea yrityksellänne on tarjota tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin suorahakukonsulttiemme on helpompi arvioida tulevien ehdokkaiden sopivuutta tehtävään.

4. Määrittele tarvittava kokemus, osaaminen ja ominaisuudet

Kun perusteellinen taustatyö on tehty, voidaan aloittaa kandidaattiprofiilin määrittely suorahakua varten. Minkälaista kokemusta ja ammatillista taustaa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen? Mitä konkreettista osaamista vaaditaan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen? Minkälainen henkilö asenteeltaan, motivaatioltaan ja persoonaltaan menestyy organisaatiossanne ja tuo lisäarvoa tiimiinne?

5. Varaa tarpeeksi aikaa ja resursseja

Parhaimmat tulokset suorahakuprosessissa saadaan, kun yrityksessä on varattu riittävästi aikaa ja resursseja uuden johtajan tai avainhenkilön valintaan. Varsinkin rekrytoinnin ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää investoida aikaa oikeanlaisen profiilin laadintaan, jotta vältytään kalliilta virherekrytoinneilta.

Mikäli johdon tai avainhenkilöiden suorahaku on sinulle ajankohtaista, keskustelemme mielellämme tarkemmin tarpeistasi ja autamme sinua rekrytoinnin taustatekijöiden määrittelyssä. Konsulttimme hyödyntävät osaamistaan usealta eri toimialalta ja toimivat strategisena kumppaninasi ja sparrausapunasi läpi suorahakuprosessin. Toimistomme sijaitsee Helsingissä, mutta teemme suorahakutoimeksiantoja myös muille paikkakunnille.