020 7902700
Palvelumme

Johdon arviointi

Johdon arvioinnilla selvität organisaatiossa piilevän johtamispotentiaalin. Johdon arviointi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi muutos- ja rekrytointitilanteisiin sekä henkilöstön kehitysprojekteihin.

”People join companies, but quit their bosses”.

Onko näin? Ainakaan sen ei enää tarvitsisi olla niin, että työpaikkaa vaihdettaan epäpätevän johtamisen vuoksi.

On selviö, että henkilö, joka ei ole persoonaansa, motivaatioonsa ja osaamiseensa nähden sopivassa roolissa, alkaa ajan oloon käymään kalliiksi työnantajalleen.

Ja päinvastoin! Oikea tyyppi paikallaan voi viedä tekemisen ja tulokset uudelle, ennennäkemättömälle tasolle. Loogisestikin vaikutukset moninkertaistuvat, mitä enemmän valtaa ja vastuuta rooliin sisältyy.

Johtajuudesta on tarjolla paljon tutkittua tietoa ja johtajaominaisuuksia voidaan menestyksellä mitata, jolloin mahdollisuudet valita rooliin pätevä henkilö paranevat. Rekrytointialalla soveltuvuusarviointi on yksi eniten käytetyistä tavoista mitata johtamisominaisuuksia.

Kenestä on esimieheksi? Minkälaisia ominaisuuksia liitämme hyvään johtajuuteen?

Vaikka tilanteet vaihtelevat ja kaikkea voi oppia, joillain on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa myötä suurempi todennäköisyys menestyä esimiesroolissa, kuin toisilla. Näitä ominaisuuksia me voimme kartoittaa ja mitata ja tulosten perusteella ennakoida menestymistä.

CV näyttää mitä on nyt ja mitä löytyy menneisyydestä. Se kertoo koulutuksesta, antaa viitettä toimialatuntemuksesta ja siitä, minkälaisista rooleista henkilöllä on kokemusta, mutta pelkän CV:n pohjalta henkilön persoonallisista ominaisuuksista, motivaatiorakenteesta tai arvopohjasta ei kannata vetää kovin tiukkoja johtopäätöksiä.

On voitu osoittaa, että yksilöillä, joilla on riittävästi älyä, sosiaalisuutta, kunnianhimoa, uteliaisuutta sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin päätyvät esimiesrooliin jossain vaiheessa työuraansa etenkin, jos mukana on motivaatiota johtaa muita.

K2 Search on erikoistunut ylimmän johdon ja asiantuntijoiden suorahakuun ja arviointiin.  K2 Searchin Johdon arvioinnilla (Leadership Assessment) tarkoitetaan liike-elämään suunniteltua soveltuvuusarviontia, jonka avulla voimme tunnistaa potentiaalin menestyä esimiesroolissa.

Kun tunnemme asiakkaamme toimialan, yrityskulttuurin ja tulevaisuuden muutostarpeet, pystymme määrittämään minkälaisilla arvoilla, motivaatio- ja kykyrakenteella varustettu esimies ei vain pärjää vaan myös kukoistaa roolissaan.

Johdon arvioinnissa perehdymme viiteen eri osa-alueeseen:

1. Persoonan vahvuustekijät +
  • Persoonakohtaiset vahvuudet tehtävässä menestymisen kannalta
2. Persoonan haastetekijät –
  • Stressikäyttäytyminen, mahdolliset persoonakohtaiset haasteet tehtävässä menestymisen kannalta
3. Motivaatiot, arvot, asenteet
  • Tavoitteet ja ihanteet, mieluisa työyhteisö, ammatilliset preferenssit
4. Kykyrakenne
  • Loogis-analyyttinen, numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys
5. Työhistoria ja koulutus
  • Miten tausta tukee tehtävässä menestymistä?

 

Käytämme Big Five  -persoonallisuusteoriaan perustuva Hogan Assessment Systems -persoonallisuusarviointia sekä Cubiksin PAPI 3 ja Logics -työkaluja kompetenssipohjaisen haastattelun tukena.

Haluatko kuulla lisää johdon arvioinneista?

Konsulttimme Hanna Hellas on johdon arviointien asiantuntija (puh. +358 40 757 5189 ja email: hanna.hellas@k2search.fi). Ole meihin yhteydessä ja palaamme asiaan 24 tunnin sisällä!
Ota yhteyttä