020 7902700

Suomen Sokeri täytti vuokrajohtajuudelle asettamansa tavoitteet

“Halusimme kokeneet, ulkopuoliset silmät arvioimaan mahdollisuuksia, kouluttamaan koko organisaatiota ja mentoroimaan potentiaalisia tulevia hankintapäälliköitä”.

Lasse Pirkkalainen, Talousjohtaja Suomen Sokeri

Suomen Sokeri valitsi vuokrajohtajuuden ja investoi näkemykseen. Tavoitteita oli kolme: olemassa olevan osaamisen analysointi sekä Suomen sisäisen ja konsernitasoisen yhteistyön kehittäminen. Oikea ihminen löytyi parissa viikossa.

 

Tomi Kontinen oivalsi oman viisikuukautisen interim-pestinsä aikana, että yrityksen ei aina ole viisainta etsiä vuokrajohtajaa, jonka osaamisprofiili on yksi yhteen vallitsevan tilanteen kanssa.

– Liiketoimintaa vie eteenpäin asiantuntija, jonka tietotaito vastaa nykyhetken sijaan yrityksen suuntaa ja tahtotilaa.

Nordzucker-konserniin kuuluva Suomen Sokeri jäi vuoden vaihteessa ilman hankintapäällikköä. Yritys oli jo pitkään miettinyt vuokrajohtajan hyödyntämistä sopivan paikan syntyessä. Lisäksi omia toimintatapoja oli myllytetty parin vuoden ajan ja vuokrajohtajuus oli luontevaa jatkoa kehitystyölle.

Samalla vuokrajohtajuus toi kaivatun hengähdystauon – aikaa hahmottaa, millainen rooli ja toimenkuva edistäisi liiketoimintaa parhaiten.

Tavoitteet määrittävät tarvittavan osaamisen

Interim Manager eli vuokrajohtaja on tilapäinen, tulosvastuullinen erikoisosaaja. Hän voi yhtä hyvin ottaa hoitaakseen tarkkaan määritellyn projektin kuin saapua paikkaamaan resurssivajetta, nopeallakin aikataululla. Tomi Kontinen istui työpisteellään parin viikon kuluttua rekrytointiprosessin startista.

Kuluneiden päivien aikana oli ehtinyt tapahtua paljon. Ensin Suomen Sokeri määritteli vuokrajohtajuusjaksolle kolme tavoitetta: olemassa olevan osaamisen analysointi sekä Suomen sisäisen ja konsernitasoisen yhteistyön kehittäminen.

– Vuokrajohtajan löytämisestä vastannut K2 Search nappasi tavoitteistamme hienosti kiinni ja kiteytti tarpeemme, Pirkkalainen sanoo.

Seuraavaksi K2 Search esitteli Suomen Sokerille käsin poimimansa kandidaatit. Heistä kolme sai kutsun haastatteluun.

Tomi Kontisella on pitkä, laaja ja syvä kokemus toimintaketjun hallinnan kehittämisestä. Vaikka toimiala oli uusi, huomasivat osapuolet nopeasti, että molemmilla on toisilleen paljon annettavaa. Kontinen sai paikan.

Dialogi on onnistumisen tärkein työkalu

Vuokrajohtajuus 2020 -markkinakatsauksen mukaan yritykset, jotka eivät ole käyttäneet vuokrajohtajaa, arvottavat toimialakokemuksen valintakriteereiden kärkipäähän. Kokeneemmat ajattelevat toisin.

– Tyyppi on kaikkein tärkein, toimialaan voi perehdyttää.

Kontinen kiittelee sitä, että Suomen Sokeri osasi ostaa kokemusta ja näkemystä. Hän sai sekä raamit että vapauden liikkua niiden sisällä.

– Operatiivisen toiminnan piti pyöriä päivittäin, mutta samalla minulta toivottiin kyseenalaistamista ja uusia katsantokantoja.

Vuokrajohtajuuden onnistuminen on dialogia: myös yritysjohdon on aktiivisesti ohjattava vuokrajohtajaa. Suomen Sokerilla yhteiset sparraushetket olivat viikoittaisia.

– Otimme toimitusjohtajan mukaan, kävimme läpi Tomin löydöksiä ja kerroimme, kuinka toimeksianto meidän näkövinkkelistämme eteni, Pirkkalainen selventää.

Ja hyvinhän se eteni, oikea työ oli kohdannut oikean tekijän. Kahden kuukauden kuluttua Kontisen toimenkuva laajeni ja vuokrajohtajakauden päätteeksi hän kirjoitti vakituisen työsopimuksen.

Vuokrajohtajuus on joustavaa henkilöstöresursointia

Jälkikäteen ajateltuna Lasse Pirkkalainen tietää, mihin aikoo kiinnittää seuraavaa vuokrajohtajaa palkatessaan parempaa huomiota.

– Dokumentointi. Yleensä vuokrajohtaja ei siirry yritykseen töihin, joten kaikki opittu, toteutettu ja suunniteltu pitää saada tarkasti taltioitua muiden työntekijöiden hyödynnettäväksi.

Kokonaisuudessaan Pirkkalaisella ja Kontisella on pelkkää hyvää sanottavaa ensimmäisestä vuokrajohtajakokemuksestaan: sekä vuokrajohtajuus toimintatapana että K2 Searchin työmalli saavat kiitosta.

– Kommunikaatio, sopimusten laadinta ja laskutusasiat, missään ei ollut hikkaa, Kontinen sanoo.

– Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista investoida vuokrajohtajaan esimerkiksi jossain parin vuoden välein tehtävässä isommassa projektissa. Kaikkea osaamista ei tarvitse pitää yrityksessä pysyvästi, pohtii puolestaan Pirkkalainen.

Executive Search K2 Search

K2 Search Interim – 6 Steps to Success

6 Steps to Success on K2 Searchin toimintatapa, joka perustuu tutkimustietoon, kokemukseen ja asiakashaastatteluihin. Se ohjaa kaikkien osapuolten työtä aina osaamisprofiilin määrittelystä saavutettuihin tuloksiin.

1. Päätä, mitä haluat saavuttaa.
2. Määrittele, mitä lupaat vuokrajohtajalle.
3. Määrittele tarvitsemasi kokemus, osaaminen ja henkilötaidot.
4. Kommunikoi odotuksesi vuokrajohtajalle.
5. Tue vuokrajohtajaa projektin aikana.
6. Käykää tulokset yhdessä läpi.

Haluatko tutustua vuokrajohtajuuteen ja K2 Searchin 6 Steps to Success -toimintamalliin paremmin?

Lataa Vuokrajohtajaopas

Etsiikö yrityksesi Interim Manageria?

Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme vahvistaa organisaatiotasi? Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.