020 7902700
Palvelumme

Vuokrajohtaminen

Tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatiossa saattaa usein lyhyellä varoitusajalla ilmetä tarve sopivalle johtajalle, joka auttaa vähentämään muutokseen liittyvää taakkaa. Vuokrajohtajan palkkaaminen on usein hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen.

Milloin palkata vuokrajohtaja?

”Tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatiossa saattaa lyhyellä varoitusajalla ilmetä tarve johtajalle, joka auttaa muutoksessa. Vuokrajohtajan palkkaaminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen.”

Vuokrajohtaja on erinomainen ratkaisu projektiluontoisiin tehtäviin sekä tilanteeseen, jossa tarvitaan lisäresursseja nopeasti. Esimerkkejä tilanteista, joissa vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu:

 • Kansainvälistyminen
 • Avainhenkilön pitkäaikainen sairastuminen
 • Listautuminen pörssiin
 • Tuotteen tai palvelun lanseeraus
 • Myyntiorganisaation rakentaminen
 • Uuden teknologian käyttöönotto
 • Uudelleen organisoituminen

Vuokrajohtaja on tulosvas­tuulliseen asiantuntija- tai johtotehtävään hankittu erikoisosaaja. Hänen tehokkuutensa perustuu vahvaan am­mattiosaamiseen ja projektiluontoiseen työhön erityisen hyvin soveltuvaan persoonaan. Työstä maksetaan päiväkorvaus ja hinta on vaihtoehtoiskustannuksiin verrattuna kilpailukykyinen.

Mikä on vuokrajohtaja?

 

”Vuokrajohtaja on väliaikainen ratkaisu, kun organisaatio suunnitellusti, mutta lyhyellä varoitusajalla, palkkaa ammattitaitoisen ja operatiivisen, kokeneen johtajan rajoitetuksi ajaksi tiettyyn tehtävään/toimeksiantoon.”

Vuokrajohtaja toimii johdon tukena tärkeiden, kriittisten ja strategisten muutosten ja projektien läpiviejänä. Vuokrajohtaja ei pelkästään kerro johdolle, mitä heidän tulisi tehdä, vaan myös vie itse muutokset läpi organisaatiossa. Vuokrajohtajalla on usein sellaista osaamista ja kokemusta, mitä organisaatiolla ei vielä ole, mutta mitä se tarvitsee muutoksien läpiviemiseksi. Usein vuokrajohtajalla on erittäin laaja kokemus erilaisista johto- ja asiantuntijatehtävistä, mikä antaa hänelle valmiudet toimia haastavissa muutosprojekteissa.

Miten K2 Search toimii?

 

“Koska hyvän vuokrajohtajan löytäminen edellyttää tarkkaa määrittelyä, haluamme tehdä kaikkemme tarjotaksemme asiakkaillemme ja vuokrajohtajille luotettavaa tukea – ennen tehtävää, sen aikana ja sen jälkeen.”

Yli 20 toimintavuotemme aikana olemme rakentaneet vahvan kontaktiverkoston kokeneista johtajista pohjoismaisella tasolla. Pidämme heihin yhteyttä säännöllisesti ja täten tiedämme heidän tämänhetkisen tilanteensa vuokrajohtajamarkkinoilla ja osaamme sanoa kuka heistä on paras vaihtoehto mihinkin tilanteeseen. 

Työskentelemme vuokrajohtajien välityksen suhteen pääpiirteissään samalla headhunting -menetelmällä kuin vakituisenkin johtajan suorahaussa. Vuokrajohtajien tarve syntyy kuitenkin usein todella äkillisesti ja tästä syystä suoritamme vuokrajohtajien haun hyvin pikaisella aikataululla – olemme löytäneet sopivat vuokrajohtajat usein jo kahden viikon aikana.

Onnistuneen haun varmistamiseksi olemme luoneet mallin vuokrajohtajahakuihimme (six steps of success). Mallissamme otamme kantaa siihen, mitä tulee tehdä ennen toimeksiannon aloitusta ja vuokrajohtajan valintaa sekä toimeksiannon aikana ja sen jälkeen. Olemme sekä asiakkaan että vuokrajohtajan tukena kaikissa prosessin vaiheissa – tavoitteenamme on luoda win-win-tilanne kaikkien osapuolten kannalta.

Vuokrajohtajan hyödyt

 

Mitä konkreettisia hyötyjä vuokrajohtaja tuo yrityksellenne? 

 • Tuloksenteko: Tavoitteiden saavuttaminen, päätöksentekokyky, vastuunkanto ja aikaansaaminen ovat vuokrajohtajan vahvuusalueita.
 • Nopeus: Vahvan kokemus- ja osaamispääoman myötä vuokrajohtajilla on kyky nopeaan tilanneanalyysiin ja välittömään tehokkaan työn aloittamiseen.
 • Osaaminen: Monipuolisen taustansa ansiosta vuokrajohtaja tuo ja kasvattaa yrityksen osaamispääomaa sekä luo uutta energiaa ja toimintamalleja.
 • Objektiivisuus: Vuokrajohtaja on ulkopuolinen toimija, jonka ei tarvitse ottaa kantaa yrityksen ”sisäiseen peliin”, vaan hän voi täysin keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Vastuu: Vuokrajohtaja ei anna vain tilanneanalyysia ja ratkaisuehdotuksia. Hän ottaa kokonaisvastuun annetun projektin läpiviennistä ja sen käytännön johtamisesta.
 • Tehokkuus: Vuokrajohtajan vankka kokemus erilaisista liiketoiminnan kehittämisprojekteista sekä tietty erityisosaaminen antavat hänelle tarvittavan uskottavuuden ja lähtökohdan projektin nopeaan haltuunottoon ja loppuun viemiseen.

Vuokrajohtajaopas

Vuokrajohtajia hyödynnetään yhä useammin tärkeissä projekteissa ja muutostilanteissa. Mistä tässä konseptissa on kyse? Vuokrajohtajaoppaan avulla saat kattavan yleiskäsityksen vuokrajohtamisesta, sen tuomista mahdollisuuksista ja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon vuokrajohtajaa valittaessa. 

 • Mitä on vuokrajohtaminen?
 • Mikä on vuokrajohtajan asema yrityksessä?
 • Konsultti vs. vuokrajohtaja
 • Vuokrajohtajan hyödyt
 • Miten varmistan vuokrajohtajan onnistumisen?
vuokrajohtajaopas

Interim-blogi

6 steps to success – näin saat vuokrajohtajasta kaiken irti

Koska hyvän vuokrajohtajan löytäminen edellyttää tarkkaa määrittelyä, olemme tähän blogiin koonneet eri osa-alueita, jotka oman kokemuksemme mukaan antavat hyvän pohjan vuokrajohtajan toimeksiannon onnistumiselle. Lue lisää

Yritysmaailma kysyy, vuokrajohtaja vastaa

Tiedon johtaminen, joustavuus ja ketteryys, strategisuus. Kolme megatrendiä, joihin yrityksen pitäisi tarttua. Vuokrajohtajaan kulminoituvat nämä kaikki. Yrityksen näkökulmasta hän on investointi – paitsi tavoitteiden saavuttamiseen myös yrityksen kehittämiseen. Lue lisää

Vblogi osa 2: Mihin ongelmaan vuokrajohtaja voisi auttaa löytämään ratkaisun?

Harva tietää, miksi vuokrajohtajuus kannattaisi tai mistä vuokrajohtajan voisi löytää. Vain 43 % uskoo pystyvänsä valmistautumaan vuokrajohtajaprosessiin ilman tukea. Lue lisää

Vblogi osa 1: Miksi palkata vuokrajohtaja?

Vuokrajohtajiin ollaan useimmiten erittäin tyytyväisiä. Vuokrajohtajatutkimuksemme mukaan 9/10 vuokrajohtajasta saavutti hänelle asetetut tavoitteet ja 7/10 palkkaisi saman vuokrajohtajan uudelleen. Lue lisää

Yrityksen tulevaisuus tarvitsee investointeja – vuokrajohtaja on yksi niistä

Parhaat valmentajat näkevät joukkueen kokonaisuutena vahvuuksia ja erilaisia ominaisuuksia. He osaavat nostaa jokaisen erityispiirteitä esiin oikealla tavalla. Ja jos jotain osaamista jää puuttumaan, valmentaja rekrytoi oikean pelaajan joukkueeseen, vaikka vain väliaikaisesti. Miksei yritysjohto tekisi samoin? Lue lisää

Sitoutunut, projektiorientoitunut, vuokrajohtaja

Vuokrajohtajuus on Suomessa uutta, vaikka mahdollisuudet olisivat valtavat. Oli kysymys yllättävästä resurssitarpeesta tai tärkeän projektin onnistumisesta, vuokrajohtajan osaaminen tuo yritykselle lisäarvoa, jota ei muualta löydy. Lue lisää

Etsitkö vuokrajohtajaa?

Lisätiedot Pasi Theman - Business Area Manager, Interim (puh. +358 50 366 1006 & email. pasi.theman@k2search.fi).
Ota yhteyttä