020 7902700
Vuokrajohtajaopas

Mitä on vuokrajohtaminen?

Hallinnon tehostaminen, ulkomaankaupan avaaminen, liiketoiminnan kehittäminen tai laajentaminen. Muutokset, uudistukset ja organisaation isot askeleet. Jokaisella yrityksellä on projekteja, joissa on pakko onnistua. Sellaisia, joissa on pysyttävä aikataulussa ja budjetissa. Sellaisia, joiden on mentävä nappiin. Aina niihin ei kuitenkaan ole resursseja omassa organisaatiossa.

Vuokrajohtaja on erinomainen ratkaisu projektiluontoisiin tehtäviin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan lisäresursseja nopeasti. Vuokrajohtaja on tulosvas­tuulliseen asiantuntija- tai johtotehtävään hankittu erikoisosaaja, jonka tehokkuus perustuu vahvaan am­mattiosaamiseen sekä projektiluontoiseen työhön erityisen hyvin soveltuvaan persoonaan. Työstä maksetaan päiväkorvaus ja hinta on vaihtoehtoiskustannuksiin verrattuna kilpailukykyinen.

Vuokrajohtajuus on kuitenkin vielä uusi konsepti Suomessa. Harva tietää, miksi vuokrajohtajuus kannattaisi tai mistä vuokrajohtajan voisi löytää. Tästä syystä halusimme koota tueksesi oppaan, jonka avulla saat vuokrajohtajuudesta parhaat hyödyt irti.

Lukuiloa!

Lataa Vuokrajohtajaopas

Vuokrajohtajia hyödynnetään yhä useammin tärkeissä projekteissa ja muutostilanteissa. Mistä tässä konseptissa on kyse? Vuokrajohtajaoppaan avulla saat kattavan yleiskäsityksen vuokrajohtamisesta, sen tuomista mahdollisuuksista ja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon vuokrajohtajaa valittaessa.

  • Mikä on Interim Manager eli vuokrajohtaja?
  • Koska vuokrajohtaja on viisas valinta?
  • Mikä on vuokrajohtajan rooli yrityksessä?
  • Miksi vuokrajohtaja on tuottava investointi?
  • Työnantajan muistilista – 6 steps to success 

 

Lue lisää vuokrajohtajuudesta Interim-blogistamme!

6 steps to success – näin saat vuokrajohtajasta kaiken irti

Hyvän vuokrajohtajan löytäminen edellyttää tarkkaa määrittelyä ja huolellista taustatyötä. Kokosimme blogiimme tekijöitä, jotka oman kokemuksemme mukaan antavat hyvän pohjan vuokrajohtajatoimeksiannon onnistumiselle. Lue lisää

Yritysmaailma kysyy, vuokrajohtaja vastaa

Tiedon johtaminen, ketteryys ja strategisuus; kolme megatrendiä, joihin yrityksen pitäisi tarttua. Vuokrajohtajaan kulminoituvat nämä kaikki. Yrityksen näkökulmasta vuokrajohtaja on investointi – paitsi tavoitteiden saavuttamiseen myös yrityksen kehittämiseen. Lue lisää

Vblogi osa 1: Miksi palkata vuokrajohtaja?

Vuokrajohtajiin ollaan useimmiten erittäin tyytyväisiä. Vuokrajohtajatutkimuksemme mukaan 9/10 vuokrajohtajasta saavutti heille asetetut tavoitteet ja 7/10 palkkaisi saman vuokrajohtajan uudelleen. Lue lisää

Etsiikö yrityksesi vuokrajohtajaa?

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!