020 7902700
Blogi

6 steps to success – näin saat vuokrajohtajasta kaiken irti

Koska hyvän vuokrajohtajan löytäminen edellyttää tarkkaa määrittelyä, olemme koonneet tähän blogiin eri osa-alueita, jotka oman kokemuksemme mukaan antavat hyvän pohjan vuokrajohtajatoimeksiannon onnistumiselle.

2019-08-08

Tänä päivänä yhä useampi organisaatio valitsee ratkaisuksi kokeneen ammattilaisen, vuokrajohtajan, jonka avulla määräaikainen, “pakko onnistua” -projekti viedään tuloksekkaasti maaliin tai yrityksen kriittinen resurssi korvataan heti sen menettämisen hetkellä. Myös tilastot puhuvat tämän ratkaisun puolesta. Yhdeksän kymmenestä vuokrajohtajasta saavuttaa kaikki heille asetetut tavoitteet. Samanaikaisesti, Vuokrajohtajatutkimuksemme mukaan vain 4/10 kokee, että heillä on riittävästi etukäteistietoa ja ymmärrystä vuokrajohtajuudesta sekä vuokrajohtajaprosessiin valmistautumisesta.

Olemme koonneet tärkeimmät vinkit vuokrajohtajatoimeksiannon onnistumiselle. Nämä samat periaatteet ohjaavat myös meitä vuokrajohtajan löytämisessä ja näkyvät prosessissamme.

1. Päätä, mitä haluat

Ennen vuokrajohtajan valintaa tulee määritellä toimeksiannon perusteet. Aseta vuokrajohtajan työlle tai projektille tavoitteet: mitä halutaan saavuttaa? Millä mittareilla onnistumista voidaan arvioida? Tavoitteiden asettaminen projektille saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta etenkin vuokrajohtajaa etsiessä ne ovat elintärkeitä.

Myös vuokrajohtajan vastuualueen selkeä rajaaminen auttaa johtajaa onnistumaan. Mitä tarkempi rajaus on, sen paremmin voidaan rekrytointia suunnata sopivanlaisen kokemuksen omaaviin vuokrajohtajiin, ja sitä helpompi johtajan on hyödyntää resurssejaan tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Määrittele, mitä voit tarjota vuokrajohtajalle

Aloitetaan resursseista. Millainen tiimi vuokrajohtajalla on käytettävissään? Löytyykö siitä substanssiosaamista, yrityksen tai sen toimintakulttuurin erityisen hyvää tuntemusta, energiaa ja ryhmätyötaitoja? Entä onko vuokrajohtajalla käytössään muita resursseja? Myös vuokrajohtajan valtuudet on hyvä määritellä ennakkoon. Mitä selvemmiksi päätöksentekoprosessit ja -valta tehdään, sitä sujuvammin päätöksenteko sujuu projektin aikana.

Myös tieto voidaan nähdä vuokrajohtajan projektissa resurssina. Mitä tietoja johtajalla on oltava projektin onnistumiseksi? Kuinka yksityiskohtaisena? Mistä hän saa tätä tietoa, ja kuinka voidaan varmistaa, että hän pystyy myös kommunikoimaan sitä muulle organisaatiolle? Viestintä ja tiedonjako on olennainen osa yhteistyötä vuokrajohtajan kanssa. Monissa tapauksissa NDA tulee kysymykseen, mutta kannattaa myös muistaa, että usein vuokrajohtaja tuo yritykseen enemmän osaamista, kuin mitä hän sieltä voisi viedä.

3. Määrittele tarvittava kokemus, osaaminen ja ominaisuudet

Viimeinen vaihe ennen rekrytointiprosessin aloittamista tuntuisi houkuttelevalta aloituspisteeltä. Kokemus, osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat sellaisia käsinkosketeltavia asioita, joihin olisi helppo tarttua. Tehtävään soveltuvin vuokrajohtaja löytyy kuitenkin, kun tavoitteet ja käytössä olevat resurssit määrittävät sen, millaista henkilöä tehtävään etsitään.

4. Muista keskustella

Kun vuokrajohtaja aloittaa pestissään, on tärkeää istua alas ja varmistaa, että molemmilla osapuolilla on yhteinen näkemys sekä tavoitteista että mittareista. Perehdytykseen on hyvä sisällyttää kaikki muutkin aikaisempien vaiheiden asiat – resurssit, taustatiedot, valtuudet sekä toimintamallit – sekä lisäksi selventää, miksi juuri kyseinen vuokrajohtaja tuli valituksi. Sopikaa lisäksi yhdessä, mihin kokouksiin ja yhteisiin tapaamisiin vuokrajohtajan olisi hyvä tulla mukaan.

On tärkeää, ettei keskustelua lopeteta tähän. Hyvä viestintä ja keskusteluyhteys läpi projektin takaa sen, että tiet eivät pääse erkanemaan, vaan yhteinen käsitys tavoitteista kantaa aina onnistumiseen saakka.

5. Tarjoa tukea projektin aikana

Sopikaa jo projektin alussa, miten ja milloin vuokrajohtaja toivoo saavansa tukea ja sparrausta työssään. Oma-aloitteisimpienkin henkilöiden kanssa on tärkeää allokoida tuelle riittävästi aikaa. Vaikka varsinaista sparrausta tai apua ei tarvittaisikaan, hyvä keskusteluyhteys on hyvä säilyttää läpi projektin.

Toimi etenkin projektin alussa yhteistyölinkkinä vuokrajohtajan ja muun organisaation välillä, jotta projekti saa tehokkaan alun.

6. Käy tulokset läpi

Käy projektin tulokset läpi riittävän isolla otannalla ja osallista arviointiprosessiin myös projektissa mukana olleita henkilöitä. Näin muutos saadaan helpommin jalkautettua koko organisaatioon, vuokrajohtajan tietopääoma tiedostetusti hyödynnettyä ja tavoitteet mittaroitua objektiivisemmin. Keskity siihen, että vuokrajohtajan aikaansaamat tulokset saadaan kiinnitettyä läpi koko organisaation.

6+1 – nauti tuloksista

Kuten sanottua, 90 % vuokrajohtajista saavuttaa heille asetetut tavoitteet. Tämän kaltainen onnistumisprosentti ei ole aivan jokapäiväistä yritysmaailmassa, joten hyvin pedatun vuokrajohtajaprojektin jälkeen on syytäkin hieman onnitella itseään.

Mikä on se ”next step”, jonka ottaminen yksin tuntuu liian vaikealta? Mitä osaamista tarvittaisiin, jotta liiketoiminta nousee seuraavalle tasolle? Mihin ongelmaan vuokrajohtaja voisi auttaa löytämään ratkaisun? Selvitetään se yhdessä.

Jos mietit, onko Vuokrajohtaja oikea valinta yrityksenne tarpeeseen tai olette harkitsemassa Vuokrajohtajan käyttöä yrityksessänne, ole rohkeasti yhteydessä meihin niin voimme jatkaa keskusteluja tilanteestanne.

Vuokrajohtaminen

Vuokrajohtajan palkkaaminen on usein hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Lue lisää!

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään organisaatioon sopivia johtajia ja muita avainhenkilöitä, jotka vahvistavat yritystä omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan. Lue lisää!

Johdon arviointi

Johdon arvioinnilla selvität organisaatiossa piilevän johtamispotentiaalin. Johdon arviointi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi muutos- ja rekrytointitilanteisiin sekä henkilöstön kehitysprojekteihin. Lue lisää!

Etsitkö vuokrajohtajaa?

Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme vahvistaa organisaatiotasi? Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.