020 7902700
Toimialamme

Terveydenhuolto

Nopea muutos ja ennennäkemättömät teknologiset mahdollisuudet ovat terveys- ja hyvinvointialan tunnusmerkkejä. Terveyden tulevaisuutta ei kuitenkaan määritellä vain tekemillämme innovaatioilla, vaan sillä, kuinka me ennakoimme ja reagoimme kunkin edistysaskeleen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Väestön ikääntyminen, kroonisten tautien lisääntyminen ja uudet edistykselliset teknologiset ratkaisut kasvattavat edelleen terveydenhuoltopalveluiden kysyntää. Terveydenhuolto onkin yksi nopeimmin kasvavista aloista koko maailmassa. Kasvava kysyntä ja kalliit teknologiat lisäävät merkittävästi terveyssektorin menoja ja aiheuttavat muutospaineita nykyiselle järjestelmälle. Sote-uudistus tuleekin ravisuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja palveluita.

Terveysyhtiöitä on yhdistänyt viime vuosina kova kasvuvauhti, jota toiminnan laajentuminen ja yrityskaupat ovat siivittäneet. Terveysyhtiöt ovat saaneet uutta liiketoimintaa erityisesti siitä, että ne ovat ottaneet hoitaakseen kuntien sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita. Ala keskittyy: isot yritykset ostavat jatkuvasti pienempiä klinikoita ja myös isot yritykset sulautuvat toisiinsa. Alalle on tullut jonkin verran myös uusia toimijoita, jotka kiristävät kilpailua.

Teknologiset innovaatiot mullistavat terveysalaa. Tekoäly, virtuaali- ja lisätty todellisuus sekä esineiden Internet mahdollistavat organisaatioiden ketterämmän ja tehokkaamman toiminnan sekä ennennäkemättömän edistyksellisen hoidon asiakkaille. Digitalisaation mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan terveydenhuollossa vielä riittävästi hyödynnetty. Tulevaisuudessa digitalisaatio tulee muuttamaan terveysalan palvelumuotoilua ja lisäämään digitaalisten mobiililaitteiden, kuten puhelinten, päälle puettavien biosensoreiden sekä virtuaaliapuvälineiden käyttöä kotona terveyden edistämiseksi.

Samaan aikaan, kun terveyspalveluiden kysyntä kasvaa, alan organisaatioita jo pitkään vaivannut työvoimapula syvenee. Työntekijöiltä vaaditaan ylitöitä ja jatkuvaa joustamista, jotta palvelut pyörivät. Sote-uudistus tulee myllertämään työsuhteita entisestään; työsopimukset muuttuvat todennäköisesti entistä lyhyemmiksi ja katkonaisemmiksi. Työn kuormittavuus, alan matalat palkat ja epävarmuus työnantajan pysyvyydestä vähentävät alan vetovoimaisuutta, ja eläkepoistuma pahentaa osaajapulaa entisestään.

Lukuisat muutokset asettavat haasteita alan johtamisosaamiselle. Asiakkaamme rekrytointikumppanina autamme organisaatioita löytämään oikeat avainhenkilöt vastaamaan näihin haasteisiin. Asiakkaamme toimivat terveydenhuollossa, vanhustenhoidossa sekä sosiaalipalveluissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Löydämme oikeat henkilöt esimerkiksi seuraaviin rooleihin:

  • toimitusjohtaja
  • toiminnanjohtaja
  • aluejohtaja
  • hoivapalveluiden johtaja
  • liiketoiminnan johtaja
  • osastonhoitaja

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!

Terveydenhuollon alan suorahakuihin keskittyneet konsulttimme