020 7902700
Toimialamme

Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala & lakipalvelut

Meillä on vuosien kokemus pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan sekä lakipalveluiden johtajien suorahausta. Löydämme oikeat johtajat niin finanssialan yrityksiin kuin asianajotoimistoihinkin syvän toimialaosaamisen sekä laajojen verkostojemme avulla.

Finanssialalla puhaltavat muutoksen tuulet. Digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos ja muut megatrendit vaikuttavat pankkien ja vakuutusyhtiöiden toimintaan. Finanssitoiminta kansainvälistyy ja digitalisoituu. Väestörakenteen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat finanssialan palveluihin, asiakaskuntaan ja henkilöstöön. Vakuutusala riskin jakajana sekä pankki- ja rahoitusala suurina sijoittajina ja luotonantajina ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Lisäksi finanssikriisi muutti alan poliittista ja taloudellista toimintaympäristöä sekä sääntelyä kaikkialla maailmassa.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat tapaa, jolla finanssialan palvelut muotoillaan, tarjotaan ja kulutetaan. Alalla onkin tehty valtavia teknologiainvestointeja viimeisien vuosien aikana. Jotta nämä investoinnit saadaan realisoitua optimaalisella tavalla, organisaatioihin tarvitaan uudenlaista osaamista ja johtajuutta. Teknologiayritysten määrän kasvaminen edellyttää finanssialan työntekijöiltä ymmärrystä uudenlaisen liiketoiminnan tarpeista. Uudet IT-yritykset tarvitsevat hyvin erilaisia rahoituksen, maksuliikkeen ja vakuuttamisen palveluita kuin esimerkiksi perinteiset teollisuusyritykset.

Myös laki- ja asianajoala on moninaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. Juridiikan alan palvelumallit, asiakasodotukset ja liiketoiminnan rakenteet ovat nykyään hyvin erilaisia verrattuna vain muutaman vuoden takaiseen. Tulevaisuuden lakipalvelut hyödyntävät yhä enenevissä määrin teknologiaa, tekoälyä, automaatiota ja liiketoiminta-analytiikkaa. Dataa keräämällä ja analysoimalla saadaan tuotettua entistä laadukkaampaa informaatiota asiakkaille. On sanomattakin selvää, että pelkkä juridinen osaaminen ei riitä menestysreseptiksi moderneille lakipalveluille, vaan osaamistarve ulottuu tänä päivänä paljon pidemmälle.

Konsulteillamme on monivuotinen kokemus laki- ja rahoitusalan suorahauista. Tiedämme, kuinka tunnistaa ja houkutella sopivia ehdokkaita eri yrityksiin ja tehtäviin. Vuosien mittaan olemme koonneet kiinnostavien kandidaattien laajan verkoston ja tunnistaneet työtehtävien on erilaiset edellytykset ja haasteet.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme laki- ja rahoitusalalla:

  • Business Area Manager
  • Finance Director
  • Compliance Officer
  • Risk Manager
  • Credit Manager
  • Fund Manager
  • Marketing Director
  • Investment Manager
  • Senior Lawyer
  • Asset Manager

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!

Pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan suorahakuihin keskittyneet konsulttimme

Janne Huusela - Senior Consultant