020 7902700
Toimialamme

Kiinteistö- ja rakennusala

Kiinteistö- ja rakennusala on monien haasteiden edessä. Haasteiden, jotka edellyttävät uusia työskentelytapoja, liiketoimintamalleja ja etenkin erityisosaamista. Etsimme kiinteistö- ja rakennusalalle avainhenkilöt johtamaan toimialaa kohti menestystä!

Suomen talous lähti vihdoin hiljalleen kasvuun vuonna 2016 ja vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,8 prosenttia. Vuonna 2017 eniten kasvua oli rakentamisessa, kaivostoiminnassa, energiahuollossa, hallinto- ja tukipalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. (SVT 2017)  Voimakas rakentaminen auttoi talouden kasvusuuntaan, minkä jälkeen vienti on toiminut talouden kasvun vauhdittajana. (Vuori ja Karikallio 2018).

Asuntomarkkinoita puolestaan hallitsee vilkastuminen kasvukeskuksissa, kun taas pienemmissä kunnissa asuntojen hinnat laskivat. Asuntomarkkinoita on vauhdittanut osaltaan tulojen kasvun nopeutuminen sekä työllisyyden näkymien paraneminen. Valmistuvien asuntojen määrä on hurjassa kasvussa. (Vuori ja Karikallio 2018).

Suomessa 14 suurimmalla kaupunkiseudulla tapahtuu 90% rakentamisesta. Asuntotarve nousee kuitenkin koko ajan huolimatta laajasta uudisrakentamisesta, esimerkiksi Helsingissä väestö on kasvanut niin paljon, että se on ylittänyt asuntotarjonnan kasvun.  (Vuori ja Karikallio 2018).

Asuntomarkkinoiden vilkkauden kanssa samanaikaisesti kiinteistö- ja rakennusalat ovat digitalisaation aiheuttaman mullistavan muutoksen keskellä. Digitaalinen kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös johtajuudelle. Johdon pitää olla herkkänä uusille trendeille ja digitalisaatiolle, jotta pystyvät vastaamaan kysyntään.

Asiakkaamme toimivat kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla, kiinteistön kehityksessä sekä asunto- ja infrastruktuurihankkeissa. Autamme yrityksiä, jotka toimivat kaupallisen ja teknisen johtamisen, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja rakentamispalvelun aloilla.

Hakeamiamme rooleja rakennus- ja kiinteistönkehitysalalla:

  • Toimitusjohtaja
  • Talousjohtaja
  • Aluejohtaja
  • Asset Manager
  • Property Manager
  • Investment Manager
  • Financial & Business Controller
  • Projektipäällikkö/ Rakennuttamispäällikkö
  • Suunnitteluohjauspäällikkö

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!

 

Lähteet:
Lauri Vuori ja Hanna Karikallio: PTT-ennuste: Asuntomarkkinaennuste 2018. ISSN 1799-9340. Helsinki 2018. http://www.ptt.fi/ennusteet/kansantalous-ja-asuntomarkkinat/asuntomarkkinat-2018-ennuste.html
Suomen virallinen tilasto (SVT) : Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2018-07-12_tie_001_fi.html

Kiinteistö- ja rakennusalan suorahakuihin keskittyneet konsulttimme

Janne Huusela - Senior Consultant

Sanna Erola - Senior Research Consultant & Marketing Coordinator