020 7902700
Toimialamme

Kiinteistö- ja rakennusala

Kiinteistö- ja rakennusala on merkittävien haasteiden edessä. Haasteiden, jotka edellyttävät uusia ajattelutapoja, liiketoimintamalleja ja erityisosaamista. Etsimme kiinteistö- ja rakennusalalle oikeat avainhenkilöt johtamaan liiketoimintaa kohti menestystä!

Kiinteistö- ja rakentamisala on muutoksen keskiössä. Digitalisaatio, kaupungistuminen sekä kasvavat vastuullisuuden ja elinkaariajattelun vaatimukset ovat merkittäviä muutosdraivereita alalla. Lisäksi uudenlaiset yhteistyöhön perustuvat allianssitoimintamallit, palvelullistaminen sekä alalle ja sen ympärille nousevat startup-yritykset muuttavat toimialaa.

Rakentaminen ja asuminen Suomessa ovat muuttumassa. Kaupungistumisen megatrendi hallitsee asuntomarkkinoita; asuntojen kysyntä on kovaa kasvukeskuksissa, ja samaan aikaan pienemmissä kunnissa sekä haja-asutusalueilla asuntojen hinnat laskevat. Myös väestön ikääntyminen vaikuttaa asuntomarkkinoihin; lähellä palveluita sijaitsevien kerrostaloasuntojen kysyntä kasvaa, kun taas kaupungin laidoilla sijaitsevat omakotitalot eivät käy enää kaupaksi. Lisäksi asumisen tavat muuttuvat; vuokra-asumisen suosio kasvaa, asumisen palvelut lisääntyvät ja markkinoille tulee entistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä asumisen malleja.

Digitaalisuus ja uusi teknologia mahdollistavat paitsi jo olemassa olevien prosessien tehostamisen myös täysin uusien toimintatapojen ja innovaatioiden kehittämisen. Kiinteistöt muodostavat alustan uusille liiketoimintamahdollisuuksille; uuden teknologian innovatiivinen yhdistäminen työ- ja asuinympäristöön sekä infrastruktuuriin voi avata täysin uusia palvelumarkkinoita. Digitaalisuus tulee helpottamaan myös uudenlaista yhteistoimintaa, jota entistä monimuotoisemmat hankkeet edellyttävät.

Asiakkaamme toimivat kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla, kiinteistön kehityksessä sekä asunto- ja infrastruktuurihankkeissa. Autamme yrityksiä, jotka toimivat kaupallisen ja teknisen johtamisen, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja rakentamispalvelun aloilla.

Esimerkkejä hakemistamme rooleista rakennus- ja kiinteistöalalla:

  • Toimitusjohtaja
  • Talousjohtaja
  • Aluejohtaja
  • Asset Manager
  • Property Manager
  • Investment Manager
  • Financial & Business Controller
  • Projektipäällikkö/ Rakennuttamispäällikkö
  • Suunnitteluohjauspäällikkö

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!  

Kiinteistö- ja rakennusalan suorahakuihin keskittyneet konsulttimme

Janne Huusela - Senior Consultant