020 7902700
Toimialamme

Vähittäiskauppa & retail

Digitaalinen kehitys ja globalisaatio vaikuttavat kaikkiin FMCG ja Retail - alojen toimijoihin. Kulutustottumuksemme ovat muuttuneet merkittävästi mobiilimaksamisen, sosiaalisen median, digitaalisten kaupankäyntikanavien, vertailusivustojen sekä bloggaajien ja influencereiden suorittaman kuluttajamarkkinoinnin vuoksi. Kuluttajat ovat myös tulleet yhä tietoisemmiksi ympäristön tilasta ja vaativat kestävästi tuotettuja tuotteita. Kuluttajatuotteita tai -palveluita tarjoaville yrityksille tämä paradigman muutos on joko suuri haaste tai upea mahdollisuus. Mahdollisuutena se toimii niille toimijoille, joilla on kyky ja tahtotila omaksua uusia teknologisia ratkaisuja ja hyödyntää asiakkaiden muuttuneet palvelupolut sekä olla etunenässä tekemässä muutosta kestävään liikutoimintaan.

Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen

Kulutusyhteiskunta on tullut murrokseen, missä kuluttajat ovat yhä tietoisempia tekemistään valinnoista. Kuluttajat ovat tietoisia valinnoistaan, he vaativat laatua, kestävyyttä ja visuaalisuutta. Kuluttajat ovat myös tietoisia oikeuksistaan. FMCG ja Retail – aloilla kulutuskäyttäytyminen muuttuu nopeasti ja aiemmat menestyksekkäät strategiat asiakkaiden haalimisesta eivät enää pidä. Sosiaalinen media on luonut kuluttajille uuden paikan jakaa tietoa, mikä voi toimia niin mahdollisuutena kuin uhkana yrityksille. Kestävä kehitys on uusi trendi, joka tulee tulevaisuudessakin vaikuttamaan kuluttajakäyttäytymiseen. Yritysten tulisi huomioida ympäristöasiat toiminnassaan niin ympäristön kuin asiakkaidenkin takia.

Tänä päivänä kuluttajat määrittävät ostokokemuksen sekä kysynnän. Sen vuoksi yritysten tulee olla yhä ketterämpiä ja aktiivisempia haistellessaan markkinoita ja reagoidessaan palautteeseen. Vähittäiskauppojen on luovuttava organisaatiosiiloista, joissa tuoteryhmät tai myyntikanavat on erotettu toisistaan. Ne täytyy koordinoida tekemään yhteistyötä (Forbes Retail Trends 2018).

Teknologia

Kuluttajien odotusten keskiössä on tällä hetkellä luonnollisesti teknologia yhdessä elämysten, kestävyyden ja yhteenkuuluvuuden kanssa. Saatavilla olevien tuotteiden määrän kasvaessa kuluttajien välinen keskinäinen yhteys ja jakaminen ovat entistä tärkeämpää. Samanlaiset kiinnostuksen kohteet jakavat asiakkaat voidaan saattaa yhteen tietyn tuotteen ympärille, jolloin yrityksille avautuu mahdollisuus luoda puitteet ihmisten kohtaamiseen.

Kuluttajien tavoittaminen räätälöidyillä tuotteilla ja palveluilla on yksi vähittäismyynnin suuntauksista, joka on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Kyseessä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymiseen perustuvat algoritmit, jotka luovat räätälöityjä tarjouksia ja sisältöä sekä tarjoavat mahdollisuuden muokata tuotteesta henkilökohtaisen pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa. Haparoivat kokeilut korvataan edistyksellisimmällä ja luotettavammalla teknologialla.

Älykkäämpien ja tarkemmin räätälöityjen tarjousten tarjoamisen edellytyksenä on, että kauppiaalla on käytettävissä relevanttia tietoa. Big Data. McKinsey & Companyn ja The Business of Fashionin ”State of Fashion 2018” -raportin mukaan erityisesti muotialan yritysten täytyy ymmärtää, että asiakkaat arvostavat eniten aitoutta, kestävyyttä ja yksilöllistä ilmaisua. Siksi yritysten on käytettävä dataa tarjotakseen räätälöityjä suosituksia, palkatakseen influencereita ja muokatakseen yksilöllisiä elämyksiä.

Kivijalkakauppa on edelleen tärkeä näyteikkuna

Kiinnostavaa on kuitenkin se, että voimakas teknologiapainotteisuus merkitsee sitä, että liikkeessä koettavasta fyysisestä elämyksestä tulee usein ratkaiseva tekijä yrityksen menestymisen kannalta. Digitaalisuus parantaa asiakaskokemusta ja päinvastoin. Haasteena on pystyä käsittelemään näitä erillisiä konsepteja samanaikaisesti. Myymäläkokemus täydentää erinomaisesti sähköistä kaupankäyntiä, ainakin jos kauppias onnistuu luomaan ikimuistoisia kokemuksia. Kuluttaja haluaa kohdata kattavan tuotevalikoiman ja ammattitaitoisen henkilökunnan sekä kokea erilaisia viihdyttäviä tapahtumia, joissa kannustetaan ostamaan tuotteita kuitenkaan tuntematta pakkoa ostamiseen.

Useat yritykset alkavat myös myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman vähittäiskauppiaiden välikäsiä. Tämä koskee elintarvikkeita sekä muita tuotteita, joiden kohdalla kauppias haluaa hallita paremmin omaa brändiään ja saada mahdollisuuden kuulla asiakkaiden odotukset ja palautteen suoraan. Tämä poistaa myös turhia kustannuksia ja säästää ympäristöä.

Aiemmista poikkeavat, erilaiset yhteistyöt ovat myös yksi trendeistä, joka yllättää ja innostaa kuluttajia ja tekee yrityksestä erottuvan. Myös terveystrendi jatkuu – monien mielestä terveys on uusi ylellisyys ja jotain, jota halutaan esitellä, eikä vähiten sosiaalisessa mediassa. Maksumalleja kehitetään ja toteutetaan uusilla tavoilla uusissa segmenteissä, mikä luo entistä enemmän mahdollisuuksia vaihtaa osaamista sekä kaupankäynnissä että muilla kaupallisilla aloilla. Kaupan alan kestävä kehitys ja ympäristövaikutuksien trendi on vasta leviämässä, ja se tulee olemaan iso haaste tulevaisuudessa. Niin kuluttajat, lait kuin mediakin tulee vaatimaan kaupan alalta yhä ympäristöystävällisemmin ja kestävämmin tuotettuja tuotteita.

Asiakkaillemme FMCG ja Retail – aloilla näiden monimutkaisten, ristiriitaisten, innoittavien ja haastavien trendien hallinta on olemassaolon edellytys.

Meidän roolimme

Suorahakuyrityksenä K2 Search näkee FMCG ja Retail – alat suuren muutoksen keskellä, missä kokemus, asiantuntemus, johtaminen, liiketoimintalogiikka ja kulttuuri täytyy välillä asettaa perinpohjaisesti kyseenalaiseksi. Kuluttajien vaatimusten täyttämiseksi yritysten on oltava avoimia vakiintuneiden toimintamallien murtumiselle ja uskallettava haastaa entiset, menestyksekkäät totuudet. Yhdessä asiakkaidemme kanssa keskustelemme tulevaisuudesta ja siitä, millaista erikoisosaamista haasteiden vastaamiseen tarvitaan sekä millainen osaaminen määrittelee onnistuneen muutosjohtajan.

Ehkä kyseessä on uusi toimitusjohtaja, joka ottaa yrityksen ohjat käsiinsä perustajalta tai ensimmäinen talous- tai henkilöstöpäällikkö. Tai sitten kyseessä voi olla uusi henkilöstöjohtaja, jonka pitää ottaa tontilleen niin yrityksen lakiasiat, kuin vastuullisuus ja kestävyysasiat. Kuinka varmistetaan, että start up -yritystä määrittävä tekijä siirretään sujuvasti suurempaan organisaatioon? Mitä vaatimuksia se asettaa johtajuudelle, vision välittymiselle ja viestintätaidoille?

Ehkä kyseessä on sen sijaan maailmanlaajuinen, perinteinen organisaatio, joka näkee uusien kilpailijoiden valtaavan nopeasti merkittävän osan markkinoista. Miten kulttuuria ja organisaatiota muutetaan ripeämmäksi ja muutoshaluiseksi samalla säilyttäen ja vahvistaen sen tärkeitä arvoja?

Consumer & Retail -alueella rekrytoimme henkilöitä, kuten:

  • Toimitusjohtaja
  • Myyntijohtaja
  • HR-johtaja
  • Talousjohtaja
  • Markkinointijohtaja
  • Osto- ja logistiikkapäällikkö
  • Sähköisen kaupankäynnin johtaja
  • Asiakaspalvelujohtaja
  • Ym.

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!

 

Lähteet:
Forbes Retail Trends 2018: https://www.forbes.com/sites/tommcgee/2018/04/03/retail-trends-taking-shape-in-2018/#351d94105c80
McKinsey & Companyn ja The Business of Fashionin ”State of Fashion 2018”. https://cdn.businessoffashion.com/reports/The_State_of_Fashion_2018_v2.pdf

FMCG ja Retail - alojen suorahakuihin keskittyneet konsulttimme

Pasi Theman - Business Area Manager, Interim