020 7902700
Toimialamme

Education

K2 Searchin konsulteilla on operatiivista kokemusta koulun johtamisesta sekä vankka kokemus johdon avainhenkilöiden rekrytoimisesta.

Peruskoulu ja opetustoimi ovat suurten haasteiden edessä houkutellessaan ja rekrytoidessaan oikeanlaista osaamista näihin yhteiskuntakriittisiin avainasemiin. Haasteita luovat mittava eläkepoistuma, alaa vaihtavat henkilöt ja alalle valmistuvien ammattilaisten väheneminen. Koulun johtaminen on nykyään erittäin monimutkainen tehtävä, jossa suuri osa ajasta kuluu sopivien työntekijöiden rekrytoimiseen. Tämä aika voitaisiin sen sijaan sijoittaa päätehtävään: koulun ja sen pedagogisen työn johtamiseen ja kehittämiseen.

Asiakkaamme toimivat esikoulussa, peruskoulussa, yliopistoissa, korkeakouluissa, aikuiskoulutuksessa ja muissa koulutusorganisaatioissa. Tarjoamme korkealaatuisia ja kustannustehokkaita työtehtäviä koskevia prosesseja, joissa menetelmämme tuo selkeää lisäarvoa toimeksiantajillemme. Rekrytoimme henkilöitä koulun johtoon, esim. esikoulun johtaja, rehtori, apulaisrehtori, esimies, johtajaopettaja sekä liiketoimintalähtöisiä henkilöitä, esim. aluepäällikkö, liiketoimintajohtaja, liiketoimialajohtaja.

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!