020 7902700
Toimialamme

Bioteknologia

Bioteknologian alalla on edessä suuria resurssi- ja kompetenssihaasteita, jotka liittyvät moniin globaaleihin kehityssuuntauksiin.

Useat megatrendit asettavat uusia vaatimuksia terveydenhuollon erikoisosaamiselle ja johtajuudelle. Ikääntyvällä väestöllä on uusia ja monimutkaisia hoito- ja hoivatarpeita. Uusien ja erikoistuneiden hoitojen tutkimus- ja kehitystoiminta nopeutuu ja johtaa uusiin haasteisiin saatavuuden ja rahoituksen suhteen. Bioteknologia-alan digitalisaatio vaikuttaa sekä bioteknologian asiantuntija- että hallintotehtäviin.

Tiivis yhteistyö terveydenhuollon, korkeakoulujen, potilaiden ja teollisuuden välillä on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä parantamaan ihmisten terveyttä. Konsulteillamme on osaamista ja kokemusta alan rekrytoinneista ja henkilöarvioinneista. Olemme rekrytoineet menestyksekkäästi työtehtäviä, kuten General Manager/toimitusjohtaja, Clinical Director, Business Unit Manager, Business Development Director, Investment Manager Life Science, Pharmaceutical Affairs Manager, Clinical Research Manager, Medical Director, Director R&D, Head of Analytical Development, Medical Science Liason Manager ja Quality Director seuraavilla toiminta-aloilla:

  • Lääkkeet
  • Bioteknologia
  • Lääketekniikka
  • Diagnostiikka ja laboratoriovälineet
  • Terveyden- ja sairaanhoito
  • Digitalisaatio

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!

Bioteknologian alan suorahakuihin keskittyneet konsulttimme

Janne Huusela - Senior Consultant