020 7902700
Palvelumme

Vuokrajohtajat

Tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatiossa saattaa usein lyhyellä varoitusajalla ilmetä tarve sopivalle johtajalle, joka auttaa vähentämään muutokseen liittyvää taakkaa. Vuokrajohtajan palkkaaminen on usein hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen.

Milloin palkata vuokrajohtaja?

Vuokrajohtaja-palvelumme on teille ajankohtainen mm. silloin, kun kohtaatte seuraavia haasteita:

 • henkilökohtaiset muutokset
 • organisaatiomuutokset
 • erityishankkeet
 • pitkä sairausloma tai vanhempainvapaa
 • sukupolvenvaihdos
 • kansainvälistyminen
 • pörssiin listautuminen
 • fuusio

Työskentelemme vuokrajohtajien ja väliaikaisten johtotehtävien parissa lyhyissä ja pidemmissä toimeksiannoissa asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Vuokrajohtaja on kustannustehokas valinta, sillä saatte sen ilman käynnistys- tai selvityskuluja.

Mikä on vuokrajohtaja?

Vuokrajohtajaksi (eng. Interim Manager) kutsutaan väliaikaista ratkaisua, jolloin organisaatio palkkaa ammattitaitoisen, operatiivisen ja kokeneen johtajan rajoitetuksi ajaksi tiettyyn tehtävään/toimeksiantoon. Vuokrajohtajien kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja siitä on tullut ilmeinen valinta monille organisaatioille, joissa väliaikaisen asiantuntemuksen tarve tunnistetaan johtotasolla.

Vuokrajohtaja on turvallinen osaamisen ja asiantuntemuksen lähde, joka:

 • on nopea analysoimaan ja arvioimaan
 • kykenee nopeasti määrittämään toimintasuunnitelman
 • kykenee motivoimaan työntekijöitä
 • saavuttaa asetetut haastavat tavoitteet
 • luovuttaa tuloksen ja toimintasuunnitelman seuraajalleen/toimeksiantajalleen

Miten K2 Search toimii?

Työskentelemme vuokrajohtajien välityksen suhteen miltei samalla headhunting -menetelmällä kuin vakituisen johtajan suorahaussa. Vuokrajohtajien tarve syntyy kuitenkin usein hyvin nopeasti ja tarve on yleensä heti – tästä syystä suoritamme vuokrajohtajien haun hyvin nopeasti – olemme löytäneet sopivat vuokrajohtajat usein jo kahden viikon aikana. Haku- ja valintaprosessimme sisältävät mm. saatavilla olevan osaamisen kartoittamisen markkinoilta ja nykyisestä verkostostamme, sekä laajemman haun muista oleellisista verkostoista tietynlaisen vuokrajohtajan löytämiseksi. Palveluun kuuluvat myös haastattelut, soveltuvuusarvioinnit ja referenssien tarkistaminen. Voimme suorittaa myös taustatarkastuksia, jos tehtävä sitä edellyttää.

Toimintatapamme varmistavat, että asiakkaamme saavat käyttöönsä sopivan vuokrajohtajan, joka voi aloittaa työskentelyn välittömästi.

Uskomme avoimuuteen

Tiedostamme ja ymmärrämme hyvin sen, että nykypäivänä asiakkaana oleminen on vaikeaa. Olemme kiinnittäneet paljon huomiota asiakaslupaukseen ja siihen, että asiakkaamme voivat luottaa apuumme vaikeissa tilanteissa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimeksiannon aikana ja pyrimme yhdessä löytämään parhaan ratkaisun jokaisessa tilanteessa.

Esimerkkejä erikoistilanteista, joissa vuokrajohtaja voi auttaa:

 • Muutosprojektit, kun halutaan muuttaa organisaation sisäistä kulttuuria
 • Laajentuminen, fuusio, pörssiin listautuminen tai saanto
 • Uusien järjestelmien toteutus
 • Ongelman ratkaiseminen projektipohjaisesti
 • Sairausloma, vanhempainvapaa tai eläkkeelle jääminen
 • Suuri työmäärä

Uskomme verkostoihin

K2 Searchin tehtävänä on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen palvelu! Kuljemme ”ylimääräisen mailin” tarjotaksemme asiakkaillemme ja vuokrajohtajille luotettavaa tukea – tehtävää ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Viimeisten 20 vuoden aikana olemme rakentaneet vahvan kontaktiverkoston kokeneista johtajista, jotka pystyvät nopeasti käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita. Rakennamme luotettavia suhteita – sekä asiakkaidemme että kandidaattiemme kanssa.  Rakenne, järjestys, osaaminen, nopeus, uteliaisuus ja intohimo ovat keskeisiä käsitteitä tyytyväisten asiakkaiden ja tyytyväisten vuokrajohtajien luomiseksi.

 

Alla on esimerkkejä suoritetuista ja meneillään olevista Interim Management/Vuokrajohtaja – toimeksiannoista:

Interim CFO – Kiinteistökehitysyritys

Keskisuuri kiinteistökehitysyritys kaupallisella kiinteistö- ja asuntoalalla on palkannut talousjohtajan, joka on heille täysin uudentyyppinen rooli. Yritys päättää palkata Senior Interim CFO:n 6 kuukaudeksi, osittain toimimaan mentorina henkilölle, joka on uudessa roolissaan ja osittain tarkastelemaan prosesseja ja käytäntöjä sekä talousjohtamiseen liittyviä strategisia kysymyksiä.  Tuloksena on hyvin toimiva talousosasto ja yritys, jolla on hyvä liiketoiminta.

Interim CFO – Kiinteistö- ja hallintoyritys

Kiinteistö- ja hallintoyritys, joka toimii suuressa osassa Ruotsia, ja jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Perustamisesta alkaen yrityksessä työskennellyt talousjohtaja haluaa edetä urallaan. Organisaation sisällä on tehtävään luonnollinen seuraaja, joka tarvitsee tukea ja ohjausta.  Yritys päättää vuokrata 6 kuukaudeksi Interim CFO:n, joka tarjoaa strategista tukea toimitusjohtajalle yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi eteenpäin.

Interim CFO – Lääketeollisuuden valmistaja

Suuri lääkeyritys, jolla on tuotantoa eri puolilla Ruotsia. Odottaessaan uuden talousjohtajan rekrytointia yritys vuokraa Interim CFO:n 5 kuukauden ajaksi pitääkseen yrityksen toiminnassa ja lisätäkseen myyntiä osassa yrityksen kiinteistöistä. Tehtävän lopuksi vastuu hyvin toimivasta yrityksestä luovutetaan uudelle talousjohtajalle.

Interim Business Unit Manager – Tekninen konsultointiyritys

Yrityksen Keskiruotsin/Norlannin suuret alueet kamppailevat organisaatiorakenteen kanssa. He palkkaavat väliaikaisen liiketoimintayksikön päällikön, jolla on kokemusta vastaavasta toiminnasta. Hänelle annetaan tehtäväksi tarkastella organisaatiota ja liiketoimintaprosesseja kannattavan ja tehokkaan organisaation luomiseksi. Tehtävä kestää alle kuusi kuukautta, ja tulos on erittäin positiivinen.  Koko organisaatio työskentelee aktiivisemmin yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi ja yrityksen yhteistyö toimii erinomaisesti.  Asiakastyytyväisyys on parantunut ja kannattavuus kasvussa.

Interim Site Manager – Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuuden suuri brittiläinen yritys, joka on erikoistunut logistiikkaratkaisuihin, turvautuu vuokrajohtajaan toteuttaakseen suurteollisuuden arvokkaan projektin Skånessa. K2 Searchin kautta he vuokraavat ruotsalaisen väliaikaisen työmaapäällikön projektin suorittamiseen.  Toimeksianto kestää 10 kuukautta ja on erittäin onnistunut, sillä väliaikainen johtaja toimii erinomaisena projektijohtajana sekä siltana brittiläisen yrityksen ja aikaisemmin tuntemiensa asiakkaiden välillä.

Interim CFO – Supply Chain Management

Johtava yritys toimitusketjun hallinnan alalla on vailla talousjohtajaa. He valitsevat siirtymäkauden ajaksi väliaikaisen talousjohtajan ylläpitääkseen toimivaa liiketoimintaa, mutta myös työskennelläkseen aiempaa liiketoimintalähtöisemmin. Yrityksellä on edessään useita suuria muutoksia, muun muassa uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen. Tehtävä kestää 12 kuukautta, ja sen päättyessä yrityksellä on hyvin toimiva talousosasto ja uusi menestyksekäs liiketoiminta-alue.

Interim Commercial Director, Pohjois-Eurooppa – Ravintolisäalan globaali yritys

Johtava amerikkalainen ravintolisien valmistaja aikoo vakiinnuttaa toimintaansa Pohjoismaissa. Kyseessä on tärkeä tehtävä, minkä vuoksi yritys halusi väliaikaisesti palkata Senior Commercial Directorin, jolla oli kokemusta kyseisen alan lanseerausvuoden johtamisesta. Tehtävä kesti 12 kuukautta, ja yrityksellä on tällä hetkellä vahva asema Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa.

Interim Quality Manager – Elintarviketuottaja

Skånessa sijaitseva suuri elintarviketuottaja oli vailla laatupäällikköä sairausloman vuoksi. He palkkasivat K2 Searchin kautta väliaikaisen laatupäällikön sairausloman ajaksi. Tehtävä kesti alle 6 kuukautta, ja kun tehtävä oli päättynyt, vastuu palautettiin sairauslomalta palanneelle henkilölle.

Interim Sales Manager – Rakennusteollisuus

Uppsalassa sijaitsevalla rakennusteollisuuden raaka-aineiden markkinajohtajalla on vaikeuksia proaktiivisen myyntiorganisaation luomisessa. Yritys on pitkään ollut menestynyt, minkä seurauksena on syntynyt myyntiorganisaatio, joka ei enää toimi ulospäin.  He päättävät K2 Searchin kautta palkata väliaikaisen myyntipäällikön, joka 9 kuukauden aikana onnistuisi luomaan organisaation, joka on tottunut työskentelemään etsivän myynnin parissa ja siten luomaan paremman tuloksen.

Interim IT Manager – Valtion viranomainen

Valtion virasto, jonka liiketoiminta on IT-pohjainen, ja jolle on ominaista käsitellä suuria tietomääriä, kamppailee vanhentuneen IT-ympäristön kanssa. Koska he ovat palkkaamassa uutta tietohallintopäällikköä, he haluavat käyttää 6 kuukauden ajan apuna erittäin kokenutta väliaikaista tietohallintopäällikköä, joka keskittyy tunnistamaan liiketoiminnan tarpeet ja luomaan toimintasuunnitelman.  Suunnitelma toteutetaan yhdessä juuri rekrytoidun tietohallintopäällikön kanssa.

Interim Unit Manager – Kunta

Kunnan sisäisellä yksiköllä on suuria vaikeuksia tehdä yhteistyötä sekä sisäisesti että organisaation muiden osien ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Kunta päättää palkata väliaikaisen johtajan, jolla on laaja kokemus huonosti toimivien ryhmien kehittämisestä.  Tehtävä kestää alle 9 kuukautta, ja väliaikainen johtaja jättää hyvin toimivan ryhmän uudelle rekrytoidulle yksikköjohtajalle.

Interim Offer Manager – High tech -palveluyritys

High tech -yritys, jolla on toimistoja ympäri maata ja pääkonttori Tukholmassa. Yritys ei ole pitkään aikaan onnistunut luomaan selkeää tarjousta.  Kymmenen kuukauden ajan yritys käyttää väliaikaista kaupallista johtajaa, jolla on laaja kokemus vastaavista tehtävistä.  Nyt yrityksellä on kasvava asiakaskunta, koska heidän palvelunsa ovat selkeämpiä ja entistä paremmin paketoituja.

Interim Commercial Director – Elintarviketuottaja

Keskisuuressa ruotsalaisessa kaupungissa sijaitseva iso elintarviketuottaja vuokraa kaupallisen johtajan 6 kuukaudeksi odottaessaan työtehtävän uudelleenrekrytointia. Tulos on myönteinen. Yrityksellä oli jo pitkään ollut vaikea suhde suurimman asiakkaansa kanssa, mutta tehtävän päätteeksi tilanne parani huomattavasti.

Interim Sales and Marketing Manager – Elintarvikealan premium-tuotemerkki

Elintarvikealan premium-tuotemerkki, jonka pääkonttori sijaitsee Italiassa, haluaa investoida Pohjoismaihin. 12 kuukauden käynnistysvaiheen aikana he aikovat palkata väliaikaisen myynti- ja markkinointipäällikön nopeuttaakseen ja tehostaakseen lanseerausta. Tällä hetkellä yrityksellä on vahva brändi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, ja monet kuluttajat pitävät tuotemerkkiä itsestään selvänä valintana.

Interim Senior Business Controller, Pohjoismaat – Lääkeyritys

Tukholmassa sijaitsevan lääkeyrityksen pohjoismaisella pääkonttorilla on tarve tarkistaa uusi Sr Business Controllerin työrooli. He haluavat käyttää apuna Sr Interim Business Controlleria 12 kuukauden ajan saadakseen apua työn edistämiseen sekä vakituisen työroolin suunnitteluun voidakseen työskennellä mahdollisimman tehokkaasti liiketoimintalähtöisen talousjohtamisen avulla.

 

Lue artikkelimme vuokrajohtajuudesta: 10 osainen Interim juttusarja:

Osa 1: Mistä yritykselle jatkaja?
Osa 2: Turnaround – yritys on pelastettava!
Osa 3: Sukupolvenvaihdos
Osa 4: Kasvuhaaste
Osa 5: Johtoryhmän jäsen sairastuu
Osa 6: Tehokkaasta kulujohtajasta tuottojen vauhdittajaksi
Osa 7: Panosta – lopeta pihtailu
Osa 8: Kuulutko uramenestyjiin?
Osa 9: Parhaat tekijät menevät ensin!
Osa 10: Kasvua haetaan – rekrytoinnit lisääntyvät

Haluatko tietää lisää vuokrajohtajien tarjoamista mahdollisuuksista?

Lisätiedot konsultiltamme Pasi Themanilta (puh. +358 50 366 1006 & email. pasi.theman@k2search.fi). Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.
Ota yhteyttä