020 7902700
Palvelumme

Leadership Assessment

Johdon arviointia voidaan käyttää sekä yksilön että ryhmän arviointiin. Se soveltuu erittäin hyvin rekrytointiin, valintaan, arviointiin ja muutosprosesseihin.

Johtajuudella on suuri merkitys. Erityisesti tällaisina aikoina, kun johtajien on selviydyttävä yhä epävarmemmista olosuhteista. Huonolla johtamisella voi olla vakavia seurauksia, kuten asiakkaiden menetys, tuottavuuden heikkeneminen, huonot työolot, henkilöstön suuri vaihtuvuus tai energian vuotaminen vääriin asoihin organisaation sisällä. Hyvä johtajuus edistää sitoutumista ja sitoutuminen edistää puolestaan suorituskykyä. Tämä luo menestyksekkäitä yrityksiä ja organisaatioita.

Vankka kokemuksemme johdon arvioinneista ja rekrytoinnista sekä markkinoiden parhaat arviointityökalut auttavat asiakkaitamme löytämään sopivat johtajat. Arviointimme pohjalta pystymme tarjoamaan perustan päätöksenteolle, mikä antaa syvällisen käsityksen tärkeistä näkökohdista:

  • Miten johtaja hallitsee päivittäisen työn?
  • Millaista käyttäytymistä ilmenee paineen alla?
  • Kuinka nopeasti johtaja pystyy sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin?
  • Miten johtaja käyttää tietoa?
  • Miten johtaja tekee päätöksiä?
  • Miten johtaja reagoi päätöstään koskevaan palautteeseen, jos päätös on osoittautunut vääräksi?
  • Mitkä ovat johtajan kannustimia?