020 7902700
Toimeksiannot

Suunnitteluohjaus- ja rakennuttamispäällikkö

Pohjoismainen NREP on kiinteistökehittäjä, rakennuttaja, tuoteinnovoija sekä sijoittaja ja yhtiö toimii laaja-alaisesti kiinteistöjen omistamisen ja kehittämisen eri osa-alueilla. Kiinteistöalalla NREP on tällä hetkellä yksi vahvimmista suunnannäyttäjistä uusien konseptien ja innovatiivisten lähestymistapojen johdolla. NREP toimii aktiivisesti useissa kiinteistösegmenteissä, kuten asunto-, logistiikka-, liikekeskus-, hotelli-, pienvarasto-, hoivakoti/senioriasunto- ja opiskelija-asuntosegmenteissä. NREP hallinnoi 4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta ja yhtiön käynnissä olevien rakennuttamis- ja kiinteistökehityshankkeiden laajuus Suomessa on yli 100 000 neliömetriä. NREP ottaa toiminnassaan huomioon eri sidosryhmät tavoitteenaan luoda vuokralaisille, sijoittajille ja yhteiskunnalle pitkäaikaista arvoa. NREP työllistää Pohjoismaissa yli 140 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 35 henkilöä. Lisätietoja NREP:stä löydät täältä: https://nrep.com/

Etsimme NREP:lle Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamispäällikköä vastaamaan monipuolisten kiinteistökehitysprojektien hankekehitysvaiheen suunnittelunohjauksesta sekä laajemmin hankkeiden rakennuttamisesta. Tehtävän yksi tärkeimpiä osa-alueita on varmistaa hankkeen eteneminen hankekehityksestä toteutukseen. Tehtävässä siis korostuu hanke- ja lupavaiheen suunnitteluohjaus (erityisesti arkkitehtisuunnittelun ohjaus) sekä laaja-alaiset rakennuttamisen tehtävät hankkeen elinkaaren läpi. Hankkeista valtaosa osa on uudishankkeita. Pääpaino on asuntosegmentin projekteissa, mutta projekteja tulee olemaan myös muissa segmenteissä. Hankkeita toteutetaan niin itsenäisesti kuin myös yhteistyössä muun NREP:n kiinteistökehitys- ja rakennuttamistiimin kanssa. Hankkeet keskittyvät pääosin pääkaupunkiseudulle.

Tausta

Työnkuvan haastavuuden perusteella haemme monipuolisen ja kattavan kokemuksen omaavaa alan asiantuntijaa, jolta toivotaan:

  • Noin 5-15 vuoden monipuolista kokemusta rakentamisesta ja/tai rakennuttamisesta (tilaajan ja/tai toteuttajan puolelta)
  • Vankkaa kokemusta asuntokehityshankkeiden suunnittelunohjauksesta sekä vahvaa osaamista ja näyttöjä yhdistää kaupallinen ajattelu suunnittelun ohjaukseen
  • Erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
  • Kykyä hallita useita eri vaiheissa olevia projekteja samanaikaisesti
  • Halua löytää optimaaliset ratkaisut jokaiseen kehityshankkeeseen

Mahdollisuudet

NREP:lla pääset osaksi dynaamista työyhteisöä, jossa yhdistyvät työntekijöiden vahva ammatillinen osaaminen ja intohimo omaa alaa kohtaan. NREP toimii kiinteistökehittäjänä ja rakennuttajana kiinteistön omistajan ja ammattimaisen sijoittajan näkökulmasta hyvin monella eri segmentillä, mikä rikastuttaa Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamispäällikön roolia moniin perinteisiin rakennuttajiin tai rakennusliikkeisiin verrattuna. NREP on ainutlaatuinen toimija markkinoilla, mikä luo mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun.

Lisätietoa ja hakuohjeet

Kiinnostuitko kuulemaan lisää tehtävästä? Lisätietoja tehtävästä antaa Janne Huusela, Senior Consultant, K2 Search Oy, (+358 40 823 7658). Jätä hakemus ja ansioluettelo mahdollisimman pian rekrytointijärjestelmämme kautta.