020 7902700
Blogi

Vuokrajohtaja osana strategista resursointia

Juuri nyt ympäri yrityskenttää suunnitellaan tulevaa vuotta. Strategioita täsmennetään ja tärkeitä projekteja lyödään lukkoon. Yhä useammassa tilanteessa nousee esille myös kysymys: mitä tulee ottaa huomioon resursoinnin sekä osaamis- ja tietopääoman näkökulmasta? Mitkä asiat ovat jo riittävällä tasolla? Mitä tarvitaan lisää? Entä mitä meiltä puuttuu?

2019-10-22

Henkilöresurssien suunnitteleminen ei ole helppoa. Poisjäävän asiantuntijan tilalle rekrytoidaan kyllä uusi työntekijä ja toiminnan kasvaessa myös henkilöstöresursseja lisätään tai muutetaan muilla tavoilla. Mutta tehdäänkö resursointia hetkessä, ad hocina, vai osana strategisempaa kokonaisuutta?

Strateginen lähestyminen on vaikeampi mutta myös parempi ratkaisu. Kun syksyllä pohditaan tulevan vuoden suunnitelmia, projekteja ja strategiakausia, olisi syytä tarkastella niitä myös henkilöresurssien näkökulmasta. Onko meillä tarpeeksi työntekijöitä projektien vetämiseksi? Löytyykö talosta se osaaminen, jolla strategisiin tavoitteisiin päästään ensi vuoden aikana? Mitä jää puuttumaan? Mikäli puuttuvia osaamistarpeita tunnistetaan, on hyvä myös pysähtyä pohtimaan, onko tarve hetkellinen vai pysyvä. Monessa kriittisessä projektissa osaamistarve voi olla nimenomaan hetkellinen ja hyvinkin spesifi.

Kun hätä on suurin, tekijä on löydettävä

Kun yritys kohtaa kriisin, rekrytoidaan usein ulkopuolista apua. Ehkä maksetaan konsultille siitä, että tämä tulee tunnistamaan yrityksen kipupisteet ja ehdottamaan niihin tuorein silmin näkemyksiä. Yhä useammin myös palkataan vuokrajohtaja määräaikaiseen suhteeseen, jotta myös näkemysten implementointi saadaan varmistettua.

Turnaround -tilanteet ovat sellaisia, joissa ei ole varaa epäonnistua. Päätökset ja toimenpiteet saattavat olla kivuliaita. Siksi ulkopuolisen johtajan tai asiantuntijan rekrytoiminen houkuttelee: Yrityksen ulkopuolelta tulevalla vahvaa tunnesidettä organisaatioon, jolloin päätöksenteko on rationaalisempaa. Näkökulmat ovat avoimempia ja vuokrajohtajalta löytyy varmasti kokemusta vastaavista tilanteista. Onnistuminen taataan, kun vuokrajohtaja tukee organisaatiota myös muutosten loppuun viemisessä.

Mutta miksi ulkopuoliseen apuun turvaudutaan vain kriisissä?

Kivakin projekti voi olla kriittinen

Kriisitilanteet eivät ole ainoita kriittisiä vaiheita yrityksen toiminnassa. Myös positiiviset ja kivatkin kasvun paikat, kuten ulkomaankaupan aloittaminen, uudelle liiketoiminta-alueelle meneminen, strateginen suunnan muutos tai uuden palvelun/tuotteen lanseeraaminen ovat sellaisia askelia, joissa epäonnistuminen ei tule kyseeseen. Ne ovat myös asioita, jotka tehdään vain kerran – tai ainakin hyvin harvoin.

Ei siis ole ihme, jos organisaatiolla ei satu olemaan palkkalistoillaan henkilöä, jolla olisi vankkaa asiantuntemusta esimerkiksi juuri ulkomaankaupan avaamisesta tai uudelle liiketoiminta-alueelle menemisestä, sillä sitä ei välttämättä ole yrityksen historiassa vielä koskaan tehty. Miksi on siis niin outo ajatus rekrytoida yrityksen ulkopuolelta joku kokemusta omaava vain viemään sen yhden kriittisen projektin maaliin? Miksi vuokrajohtaja rekrytoidaan saneeraamaan liiketoimintaa, mutta ei sitä laajentamaan? Tähän en ole vielä keksinyt vastausta.

Henkilöresurssit osaksi strategiaa

Tilanteessa kuin tilanteessa henkilörekrytointien, niin pysyvien kuin väliaikaistenkin, soisi olevan strategisia. Henkilöstöstrategiassa voidaan jo ennakkoon huomioida ensi vuoden tarpeet, pysyvät ja hetkelliset, sekä ehkä jopa varautua yllättäviin tilanteisiin. Suunnitellessa työtuntien ja käsiparien lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon myös osaamistarpeet, tietotaito ja verkostot. Liiketoiminnan laajentuessa uusille liiketoiminta-alueille tai markkinoille on hyödyksi, että yrityksessä on johtaja, jonka verkostot alueella ovat jo olemassa.

Johonkin spesifiin tarpeeseen liittyvä osaaminen tai tietotaito voidaan hankkia vaikkapa vuokrajohtajan tai konsultin muodossa. Pysyvämpään tarpeeseen voidaan rekrytoida henkilö vakinaiseen suhteeseen tai kehittää henkilöstön osaamista.

Monissa maissa henkilöstöstrategiassa on varattu erikseen tilaa hetkellisille resurssitarpeille. Yrityksen työntekijöistä tietty osuus on aina freelancereita, konsultteja tai vuokrajohtajia. Näin äkilliset tarpeet tai kriisit eivät pääse yllättämään, sillä vuokrajohtajan rekrytointi on tehty jo strategian tasolla mahdolliseksi. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä joustaminen ja vaihtuvien osaamistarpeiden täyttäminen on helppoa, kun osaaminen voidaan rekrytoida vain siksi aikaa, kun sitä tarvitaan. Miksi Suomessa ei vielä tehdä näin?

 

Mikä on se ”next step”, jonka ottaminen yksin tuntuu liian vaikealta? Mitä osaamista tarvittaisiin, jotta liiketoiminta nousisi seuraavalle tasolle? Mihin ongelmaan vuokrajohtaja voisi auttaa löytämään ratkaisun? Selvitetään se yhdessä.

K2 Searchilla on vankka, yli 20 vuoden kokemus pohjoismaisista rekrytointimarkkinoista. Olemme systemaattisesti kehittäneet Interim (Vuokrajohtaja) -konseptiamme Suomessa. Vuosien aikana rakentuneen kokemuksemme pohjalta tiedämme, mitä vuokrajohtajuuden avulla voidaan saavuttaa ja mitä on hyvä ottaa huomioon prosessin eri vaiheissa.

Jos mietit, voisiko Vuokrajohtaja olla oikea valinta yrityksenne tarpeeseen, ole rohkeasti yhteydessä ja jatketaan keskusteluja!

Lue lisää palveluistamme!

Vuokrajohtaminen

Vuokrajohtajan (Interim) palkkaaminen on usein hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Lue lisää vuokrajohtajapalvelustamme!

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään organisaatioon sopivia johtajia ja muita avainhenkilöitä, jotka vahvistavat yritystä omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan. Lue lisää suorahakupalvelustamme!

Johdon arviointi

Johdon arvioinnilla selvität organisaatiossa piilevän johtamispotentiaalin. Johdon arviointi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi muutos- ja rekrytointitilanteisiin sekä henkilöstön kehitysprojekteihin. Lue lisää johdon arviointi - palvelustamme!

Etsitkö vuokrajohtajaa?

Lisätiedot Pasi Theman - Business Area Manager, Interim (puh. +358 50 366 1006 & email. pasi.theman@k2search.fi).
Ota yhteyttä