020 7902700
Artikkeleita

Onko suomalainen perkeleellinen johtaja?

Elämmekö vielä Management by Perkele johtamisen aikakautta? Saan kai kysyä, sillä tekemissäni tuhansissa henkilöhaastatteluissa vain harvoin olen kuullut esimiesten saavan positiivista palautetta johtamistyylistään. Ja nyt tarkoitan kaikkia esimies- ja johtoasemassa olevia. Sama viesti – kaikilla tasoilla. Johtopäätökseni on, että liian usein läpi organisaation tapahtuva johtamistoiminto sakkaa pahan kerran!

Jorma Minkkinen 12. February, 2015

2018-04-03

Olosuhteiden uhri vai uhrautuja?

Uskon kokemani mukaan kuitenkin, että olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet. Jatkuva kiire, stressi, digitaaliset välineet ja ajanpuute tehottomine kokouksineen rytmittävät työpäivämme sellaiseen hektisyyteen, että johtamiseen ei enää liikene aikaa. Ja sitten vielä ne tulospaineet, jotka pitkän matalasuhdanteen aikana ovat kiristäneet tunnelmia jatkuvine yt-neuvotteluineen ja irtisanomisineen.

Johtopäätökseni on, että liian usein läpi organisaation tapahtuva johtamistoiminto sakkaa pahan kerran!

Eikö suomalainen osaa johtaa?

Viekö häntä koiraa, eikö pyörän selkään ehditä hypätä vai eikö johtamiseen ole varattu riittävästi aikaa? Vai eikö me osata johtaa? Välinpitämättömyys on vaarallista, johtuu se sitten ajanpuutteesta, johtamistaitojen vajavaisuudesta tai markkinaolosuhteista. Jokainen johtaja ja esimies ovat avainasemassa koko yrityksen onnellisuutta mitattaessa. Hyvä johtajuus ja pätevä esimiestoiminta ovat yrityksen menestyksen salaisuuksista merkittävimpiä. Siksi jokaisen johtajan tulisi tehdä sitä mihin on palkattu. Ei johtaa sähköpostilla, tylyttämällä ja uhkailemalla vaan olemalla läsnä kuin vanhempi lapselle ja arvostaa kuin kollega toista.

Osaammeko olla johdettavina?

Kasvaako onnellisuus palautekulttuurin avulla? Jokaisen on saatava palautetta työstään, hyvää kun on aihetta ja kehittävää kun on jotain korjattavaa. Kuinka hän muutoin tietäisi parantaa toimintaansa ? Toisaalta meidän tulisi oppia antamaan palautetta myös johtamisesta sekä oppia ottamaan palautetta vastaan.

Kysyessäni ihmisiltä ” oletko hyvä työssäsi ” saan useimmiten vastapuolelta hyvin hämmästyneen katseen. Joku harva sanoo olevansa hyvä, mutta kysyessäni ” mistä sen tiedät ?” jää vastaukset useimmiten hapuileviksi. Hyvissä organisaatioissa ihmiset tietävät vastuunsa ja tehtävänsä sekä hallitsevat mittaristot miten suorituksia mitataan. Hyvä työntekijä osaa olla johdettavana ja antaa palautetta.

Hyvä johtajuus ja pätevä esimiestoiminta ovat yrityksen menestyksen salaisuuksista merkittävimpiä.

Tutkimusten mukaan onnellisuus korreloi kaiken hektisyyden keskellä voimakkaasti yrityksen tuloksentekokykyyn ja on näin ollen merkittävä yrityksen mittari. Mitä voit itse tehdä omassa johtamisessasi! Katso mitä naapurimaidemme onnellisuus-mittaukset kertovat. Ohessa linkki Wise Groupiin tekemään tutkimukseen.

Wise Happiness 2015 from Wise Group on Vimeo.

Pasi Theman

PasiTheman