020 7902700
Blogi

Meet the Team, Piia Rajakallio | “Johdon rekrytointi on väylä vaikuttaa työntekijäkokemukseen”

Suorahaku on työkalu, jonka avulla yritys voi kehittää johtamistaan aktiivisesti. Piia Rajakallio haastaa asiakkaansa reflektoimaan, millaista johtajaa se tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.

2021-12-16

K2 Searchin Senior Consultant Piia Rajakallio on auttanut yrityksiä rekrytoimaan henkilökuntaa lähes 20 vuotta. Työn todellinen arvo kumpuaa pintaa syvemmältä.

– Yritysten asiat kulminoituvat pitkälti johtamiseen. Siksi johdon rekrytointi on väylä vaikuttaa työntekijäkokemukseen ja hyvinvointiin, jotka puolestaan rakentavat yrityksen identiteettiä työnantajana, Piia summaa.

Piian tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen ja varmistaa, että oikeat ihmiset ja tehtävät kohtaavat.

– Rekrytointimarkkina on hakijalähtöinen. Yritysten pitää saada kandidaatit vakuuttumaan sekä itsestään ja tehtävästä. Työpaikan on oltava sellainen, että ihmiset haluavat tulla taloon ja jäädä sinne.

Halu ihmisläheiseen tekemiseen johdatti rekrytointikonsultiksi

Alun perin Piia Rajakallio työskenteli kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin parissa.

Mielessä kyti kuitenkin sanapari ”human impact”.

Tie vei kahden erityyppisen rekrytointikonsulttipestin kautta Fazerille vastaamaan yrityksen rekrytoinnista, työvoiman saatavuudesta ja työnantajamielikuvasta. Piia jäi taloon seitsemäksi vuodeksi.

Kaikki nähty, koettu ja opittu on laajentanut ja syventänyt Piian ammattitaitoa.

– Markkinointi- ja myyntityö tukevat ymmärrystä brändin rakentamisesta ja bisneksestä. Esihenkilötyö globaalissa yhtiössä taas kasvatti ymmärrystä rekrytoinnin ja pitkäjänteisen työnantajabrändityön vaikutuksista.

Yrityksen on rekrytoitava myös tulevaisuuden tarpeisiin

Ennen suorahakua Piian haluaa perehtyä huolellisesti asiakkaan liiketoimintaan. Haastaminen nykyisten ja tulevien tarpeiden pohdintaan on tärkeä osa selkeän osaamisprofiilin määrittelyä.

– Jos yritys haluaa vähän sitä ja hiukan tuota, fokus saattaa hukkua.

Alkuvaiheessa on määriteltävä, mitkä henkilön avaintehtävät ovat. Entä mistä henkilö tietää onnistuneensa ja yritys tehneensä oikean rekrytoinnin? Mitä pitää saada aikaiseksi nyt, mitä myöhemmin?

– Yrityksen tulee rekrytoida myös tulevaisuuden tarpeisiin, miettiä mihin se on matkalla ja mitä kyvykkyyksiä se tarvitsee tulevaisuudessa. Määrittelytyöhön on hyvä laittaa panoksia ja aikaa, Piia kertoo.

Substanssiosaamisen lisäksi osaamisprofiilia määriteltäessä on keskusteltava myös pehmeästä osaamisesta, kuten empatiasta, vuorovaikutuksesta ja tasa-arvoisuudesta, sillä ne ovat keskeinen osa modernia johtajuutta.

Rehellinen asenne sopii työnantajamielikuvan kehittämiseen

Yksinkertainen fakta on, että yritys tekee parempaa tulosta, kun sen henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut ja voi hyvin. Hyvinvointi on monisäikeinen käsite: siihen vaikuttavat esimerkiksi tunne turvallisuudesta, merkityksellisyydestä ja onnistumisesta.

– Vuorovaikutustaidot korostuvat hybridimallissa. Ihmiset ovat yksin kotonaan ja johtajan on osattava kuunnella herkällä korvalla, kuinka ihmiset voivat, Piia kertoo.

Ihmistaitojen ohella Piia nostaa esiin diversiteetin merkityksen: asiakaskenttä on yleensä monimuotoinen ja yrityksen tulisi heijastaa sitä voidakseen tuottaa kohdeyleisöään kiinnostavia palveluita ja tuotteita.

Vaikka diversiteetti on osa monen yrityksen strategiaa, ei sen toteutuminen välttämättä ole itsestään selvyys. Rekrytointi on yritykselle oiva paikka tarkastella oman tiimin monimuotoisuutta.

– Näissäkin asioissa yritysten on oltava rehellisiä itselleen. Ennakkoluulojen myöntäminen on ensimmäinen askel kohti parempaa, konkreettisen tavoitteen asettaminen toinen.

Piia uskoo rehellisyyden vievän pitkälle kaikessa rekrytointiin liittyvässä: yrityksen viestin kandeille on oltava tosi.

– Rehellinen asenne sopii minulle. Tavoitteena on kuitenkin yhdistää oikeat ihmiset ja paikat ja vaikuttaa sitä kautta johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Haluaisitko keskustella Piian kanssa tulevaisuuden suorahaku ja rekrytointi tarpeista? Verkostoidu Piian kanssa Linkkarissa ja laita hänelle viestiä 😊!

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku

Johdon suorahaku on palvelu, jolla autamme asiakkaitamme löytämään organisaatioon sopivia johtajia ja muita avainhenkilöitä, jotka vahvistavat yritystä omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan. Lue lisää!

Johdon suorahaun 6 merkittävintä hyötyä

Suorahakukonsultti tuo avun tilanteeseen ja etsii parhaiten soveltuvat kandidaatit asiakkaan aikaa säästäen. Lue lisää!

Suorahaku askel askeleelta: miten suorahakuprosessi etenee?

Jotta vaativiin johto- tai asiantuntijatehtäviin löydetään oikea henkilö, rekrytointi vaatii taakseen perusteellisen prosessin. Lue lisää!

Etsiikö yrityksesi uutta johtajaa?

Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme vahvistaa organisaatiotasi? Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan 24 tunnin kuluessa.