020 7902700
Blogi

INTERIM Osa 4: Kasvuhaaste

Suomen yhdeksi kansalliseksi haasteeksi on havaittu pienten ja keskisuurten yritysten kyvyttömyys tai haluttomuus kasvaa. Työllistämiskehityksen kannalta tämä on myös ongelmallista. Jos yritys ei kasva, ei sen myöskään yleensä tarvitse palkata ihmisiä. Se voi jopa joutua irtisanomaan ihmisiä. Missä ongelman ydin?

Jorma Minkkinen 12. December 2016

2018-04-03
Interim juttusarja:
Jorma Minkkinen, Senior Consultant K2 Searchilta, on pitkän linjan yrittäjä ja konsultti. Yritysten kehittäminen on hänelle sydämen asia. Yritysten kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa vuokrajohtajuus on tehokas työkalu, jota maailmalla käytetään paljon. Suomessa vuokrajohtajamarkkina on vielä melko kehittymätön. Asiaa edistääksemme aloitimme juttusarjan aiheena Interim – Vuokrajohtajuus.

 

Suomen yhdeksi kansalliseksi haasteeksi on havaittu pienten ja keskisuurten yritysten kyvyttömyys tai haluttomuus kasvaa. Työllistämiskehityksen kannalta tämä on myös ongelmallista. Jos yritys ei kasva, ei sen myöskään yleensä tarvitse palkata ihmisiä. Se voi jopa joutua irtisanomaan ihmisiä. Missä ongelman ydin?

Mielestäni kysymys on yksinkertaisesti johtamisvajeesta, liikumme omalla turvallisuusalueella emmekä kykene tai halua johtaa kasvua tehokkaasti. Tarkoitan niin omistajia, yrityksen hallituksia kuin yritysjohtajiakin. Ilmeisesti olemme oman vaatimattomuus- ja kateuskulttuurimme vankeja. Kulttuurissamme erottuminen rohkeudella sekä riskiotto, yrittäminen, korkea tavoite-asetanta, kasvuhakuisuus ja kansainvälistyminen eivät ole avainsanoja. Pahimmillaan onnistuminen myös taloudellisessa mielessä tuntuu olevan enemmän rangaistava halveksunnan aihe kuin palkinto hienosta onnistumisesta.

 

Pääomasijoittajat haluavat kasvattaa

Pääomasijoittajille kasvun luominen on puolestaan elinehto. Suomalaisten PK-yritysjohtajien tulisi ottaa oppia pääomasijoittajien ajattelutavasta. Heidän sijoitustensa aikaperspektiivi on usein 4-6 vuotta ja sijoituksesta irtaantuminen on suunnitelmissa jo ennen yritykseen sijoittamista. Pääoma kerätään markkinoilla olevilta sijoittajilta, joille luvataan tietty korko sijoitetulle pääomalle.

Pääomasijoittajilla on siis kova paine ja vahva motiivi saada yrityksen arvo kasvamaan. Näin ollen kasvua pitää saada aikaiseksi määrätietoisen nopeasti, ja samanaikaisesti yritystä pitää kyetä muokkaamaan rakenteellisesti sellaiseen kuntoon, että se kiinnostaa seuraavia ostajia.

 

Interim-vuokrajohtaja kasvun tueksi

Pääomasijoittajien kasvun luomisen konseptiin kuuluu määrätietoiset toimenpiteet. Jo ennen sijoituspäätöstä pääomasijoittajat katsovat millainen johto ja yrityshenki yrityksessä on, kannattaako yritykseen sijoittaa. Usein ensimmäisiä asioita onkin kasvuhakuisen ja haasteellisen vision luominen ja sen myötä entisen johdon korvaaminen uusilla henkilöillä.

Tätä nykyä Suomesta löytyy myös kokeneita Interim-ammattijohtajia, jotka taitavat kasvun viitoittamisen, oli sitten kyseessä hallituksen puheenjohtajuus, toimitusjohtajuus, CFO-vakanssit tai joku muu merkittävä tehtävä yrityksessä. Johtajien palkitseminen on sidottu yrityksen kasvuodotuksiin ja onnistumisista maksetaan hyvin. Pääomasijoittajien muut toimenpiteet ovat usein toiminnallisia rakenne- ja prosessiuudistuksia, jotka toteutetaan toimivan johdon tuella.

Pääomasijoittajien konseptia kannattaa hyödyntää myös PK-yritysten kasvattamisessa. Mutta miten se pitäisi tehdä? Yritysten omistajilla on mahdollisuus hyödyntää rekrytoinnin ammattilaisia, jotka löytävät tarvitsemasi kyvykkyydet markkinoilta. Voit löytää itsellesi niin palkkasuhteeseen kuin myös väliaikaiseksi vuokrajohtajaksi (Interim Manager) sopivan johtajan. Vuokrajohtaja voi olla hyvä vaihtoehto, koska hänestä saat osaavan henkilön, joka on keskittyy tiukasti hänelle annettuun tehtävään eikä hänellä ole painolastia yrityksen historiasta. Interim-johtaja on myös kokonaisedullinen ratkaisu viemään PK-yritys uudelle kasvun uralle. Vuokrajohtajan kanssa sovitaan toimeksianto ja sen tavoitteet selkeästi ja koeaika on jatkuva.

 

Globaalit yritykset kasvattavat kasvumoottoreita

Kasvumoottoreiksi PK-yrityksille parhaita johtajia ovat ne, jotka ovat usein saaneet johtajaoppinsa kansainvälisissä tehtävissä, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä yrityksissä. Nämä yritykset ovat erinomaisia kasvuympäristöjä kyvykkäille suomalaisille liikkeenjohtajille. Globaaleissa yrityksissä pätevillä suomalaisilla on mahdollisuus kasvaa tehtäviensä ja suoritustensa myötä, niin sivuttain organisaatiossa kuin ylöspäin eri johtoportaissa. Johtajaopit ja kansainvälinen kierto eri maissa ja erilaisissa tehtävissä luo valmiuksia aivan eri tavalla kuin kotimaisessa organisaatiossa työtään tekevillä. Samoin asennemaailma ja suhtautuminen kasvuun muodostuu ikään kuin itsestäänselvyydeksi.

Monet kansainvälisen taustan omaavat johtajat ovat tätä nykyä valmiit ryhtymään vuokrajohtajiksi ja auttamaan suomalaisia PK-yrityksiä kasvamaan seuraavan kasvuvaiheeseen. Me tiedämme sen, ja pystymme auttamaan heidän löytämisessään!

 

Suomalaiset ennakkoluuloisempia

Helsingin Sanomissa maanantaina 5.12.2016 kerrottiin suomalaisten suurten vientiyritysten johtoryhmien kansainvälisyydestä. Tutkimuksessa oli valittu kymmenen yhtiötä lähinnä liikevaihdon ja viennin perusteella. Näissä kymmenessä yhtiössä oli kaikkiaan 109 johtoryhmän jäsentä, joista 89:llä kerrotaan olevan kansainvälistä kokemusta.

” Euroopassa on neljä lähtökohdiltaan melko tasavertaista maata eli Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Hollanti, mutta näistä Suomi pärjää nyt huonoiten ja Ruotsi porskuttaa, vaikka kaikki hyötyivät aikoinaan globalisaatiosta ja avoimesta kaupasta”, [Jorma] Ollila pohtii. Yksi syy on Ollilan mukaan se, että muissa maissa valitaan yritysten johtoon ennakkoluulottomammin henkilöitä heidän kansainvälisen kokemuksensa perusteella.” (HS 5.12.2016)

Suomessa ollaan turvallisuudenhakuisempia kuin muissa maissa, mikä puolestaan hidastaa kasvuamme. Mikäli haluat ottaa askeleen kohti vauhdikkaampaa kasvua, niin ota yhteyttä. Meillä on rekistereissämme erilaisilla toimialoilla pätevöityneitä ammattijohtajia, kaikkiin johtoryhmätason tehtäviin. Tiedämme, että jokainen yritys elää omaa kehitysvaihettaan, joka on huomioitava henkilöitä haettaessa. Tulemme mielellään keskustelemaan tilanteestasi ja tulevaisuuden kasvuhaasteistasi.

 

Jorma Minkkinen, Senior Consultant, K2 Search Oy

 

Lähteet:

Helsingin Sanomat, 2016: Liite, Marjukka. 5.12.2016 Talous. Vientifirmojen johto on entistä kansainvälisempää.

Sanna

Sanna