020 7902700
Blogi

Häviääkö talousjohtaja yrityksen kirjoilta?

Olen usein miettinyt, mitä kaikkea talousjohtajan rooliin tulevaisuudessa kuuluukaan?

Janne Huusela 16. March, 2016

2018-04-03

Suorahakukonsulttina on tullut haastateltua yhtä, jos toista talousjohtajaa. Valittuihin talousjohtajiin tai ne valinneisiin yrityksiin ei ole muuta yhteistä nimittäjää kuin Excel. Ensinnäkin asiakasyrityksemme toimivat eri toimialoilla mitä erilaisimmilla omistuspohjilla. Toisekseen talousjohtajan titteliin tuntuu mahtuvan kaikki kassalaskennasta kahviin. Olen usein miettinyt, mitä kaikkea talousjohtajan rooliin tulevaisuudessa kuuluukaan?

 

Talousjohtaja on laajasti luotettu viskaali

Yhteistä asiakkaillemme on ollut, että taloushallinnosta vastaava johtaja istuu myös yrityksen johtoryhmässä. Muuten talousjohtajien vastuualueet ovat olleet vaihtelevia: Yksi saa vastatakseen yrityksen ICT-asiat, toinen henkilöstöhallinnon ja kolmas yrityskaupat. Seuraava etsii sijoittajia kuin valkoista peuraa. Arvatenkin tittelit ovat laidasta laitaan CFO:sta, talousjohtajaan tai hallintojohtajaankin. Itsestäni tuntuu vahvasti, että talousjohtajien rooli on muuttumassa. Ei vähiten sen vuoksi, että taulukkolaskennan korvaa jo tehokkaat järjestelmät, jotka ovat pitkälle automatisoituja.

 

Voiko vanhaa toistamalla saada mitään uutta aikaan?

Tottahan se on, että talousjohtajien toimenkuvat ovat muuttuneet ja laajentuneet. Samanaikaisesti on nähtävissä, että talousjohtajat siirtyvät uusiin tehtäviinsä saman toimialan tai sitä lähellä olevan toimialan piiristä. Tämä näkyy asiakkaittemme toiveissa: Uuden talousvastaavan toivotaan tehneen samoja asioita ja mielellään samalla toimialalla kuin mihin häntä ollaan hakemassa. Voihan siitä toimialatuntemuksesta tietysti olla hyötyäkin. Toisaalta kertaakaan en ole tavannut sellaista yritystä, jolla oli oikeasti jotenkin erikoista liiketoimintaa. Jokainen ostaa ja myy jotain sekä mielellään illalla saisi olla enemmän rahaa kuin aamulla. Siksi taustapeiliin tuijottaminen ei tahdo ennustaa onnistumista uusissa tilanteissa.

 

Uudistuminen vaatii ymmärrystä muutoksen suunnasta

Mielestäni tärkeintä uutta talousjohtajaa valittaessa olisi huomioida yrityksen tämän hetkinen tila, toimialan vaadittava muutos ja yrityksen tulevaisuuden tavoitteet. On selvää, että pääomasijoittajan omistamassa, kovaa kasvua tavoittelevassa yrityksessä tarvitaan erilaista otetta ja osaamista, kuin perheyrityksessä, joka toimii vakaalla toimialalla. Toisaalta toimialalla, jossa arvoketjun muutos vie perinteet mukanaan tarvitaan toimijaa, joka on selvinnyt vastaavista myllerryksistä. Se tunteeko hän toimialan, tuotteet ja asiakkaat on se ja sama. Asenne, luova ongelmanratkaisu ja kyky selvitä haasteista merkitsee. Vaaditaan tekijämiehiä ja –naisia.

 

Mitä talousjohtajalta odotetaan?

Talousjohtajan toimenkuva ja maailma ovat kokeneet viimeisten vuosien aikana murroksen, joka tulee jatkumaan. Raportoinnin merkitys korostuu ja sen rinnalle on tullut entistä enemmän liiketoiminnallisia vastuita kuten ennustavan analytiikan laatimista, syiden ja seurausten tutkimista, myynnin ennustamista sekä yrityksen strategian ja toiminnan suunnittelua.

Liiketaloudellisten taitojen lisäksi talousjohtajalta odotetaan entistä enemmän, digitaalisten työkalujen hallintaa, prosessiosaamista, viestinnällisiä taitoja ja halua verkostoitua. Hallitus ja johtoryhmä esittävät omat tarpeensa ja toiveensa. Lisäksi sijoittajat, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt ja erilaiset viranomaiset kasvattavat talousjohtajalle tärkeiden sidosryhmien määrää ja verkostoitumisen tarvetta. Samanaikaisesti talousjohtajan kyky kommunikoida sisäisesti, läpi organisaation on entistä tärkeämpää. Myös siellä kahvikoneella.

Talousjohtaja ei ole häviämässä kirjoista ja kansista. Päinvastoin, talousjohtaja on tarpeellinen toimija, jonka toimenkuva muuttuu nopeasti. Kirjoihin ja kansiin voi syntyä uusia titteleitä, mutta varmaa on, että taloudenhallinta on edelleen prioriteetti numero 1.